Avdekte betydelige mangler ved beredskapen i Båtsfjord

Flere avvik og mangler ble påvist i Båtsfjords sikkerhets- og beredskapsarbeid da Fylkesmannen utførte tilsyn.

Båtsfjord

Båtsfjord kommune har betydelige mangler tilknyttet eget samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid, og har blant annet ikke revidert sin beredskapsplan siden 2013. Det er for lenge, mener beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Båtsfjord kommune har betydelige mangler tilknyttet eget samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, skriver fylkesmannen i Finnmark i en tilsynsrapport.

Det var under et tilsyn i begynnelsen av oktober at beredskapsavdelingen hos fylkesmannen fant fire avvik og to mangler.

– Vi avdekte at kommunen ikke har en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) som er i tråd med minimumskravene til forskriften om kommunal beredskapsplikt, og de har blant annet ikke revidert sin beredskapsplan siden år 2013, sier fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup hos fylkesmannen i Finnmark.

Forholdene ser fylkesmannen på som naturlig blir tatt tak i omgående.

Ronny Schjelderup

Fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup, sier fylkesmannen forventer at Båtsfjord tar tak i de avvikene som er påpekt.

Foto: Dan Henrik Klausen/Arnstein Jensen / NRK

Store utskiftninger i administrasjonen

Ifølge loven skal kommunene ha et planverk som skal sikre at man har tenkt igjennom hvordan ulike krisehendelser skal løses.

Konstituert rådmann i Båtsfjord, Trond Henriksen, vil ikke stille til intervju med NRK, men kommer med en formell uttalelse:

– Vi er klar over tilsynsrapporten og jobber med å rette opp i de manglene som er påpekt. Jeg er ikke redd for beredskapen i Båtsfjord kommune, sier Henriksen.

Ifølge rapporten fra fylkesmannen har det de siste årene vært flere utskiftninger i Båtsfjords administrative ledelse. Dette kan være en årsak til avvikene.

Ikke redd for sviktende beredskap

Selv om fylkesmannen i Finnmark har påpekt avvik og mangler i Båtsfjord kommune, er de ikke redd for befolkningens sikkerhet om det skulle oppstå en alvorlig hendelse som krever beredskap.

– Når noe oppstår er kommunene flinke til å håndtere uønskede hendelser. Det handler litt om at man vet hvor man bor, kjenner hverandre og vet hvilke ulike resurser det er. Det fritar uansett ikke kommunene å sørge for å bli enda bedre, sier fylkesberedskapssjef Schjelderup.

Båtsfjord

Det bor rundt 2.200 mennesker i Båtsfjord kommune. Ifølge fylkesberedskapssjefen i Finnmark er det ikke fare for befolkningens sikkerhet, selv om det er påvist flere avvik i kommunens beredskapsplaner.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Begrenset med resurser i kommunene

Fylkesmannen gjør tilsyn av kommunenes beredskap hvert fjerde år. På generelt grunnlag sier Schjelderup at Båtsfjords avvik ikke skiller seg ut hvis man sammenligner kommunen med enkelte andre kommuner.

Fylkesmannen ser imidlertid stadig forbedring ute i kommunene.

– Kommunene har begrenset med ressurser for å få gjort en jobb, det kan nok forklare hvorfor ikke alt er på stell over alt. Det handler ikke om uvilje, eller liten forståelse, men hva man har tilgjengelig av ressurser, sier Ronny Schjelderup.

NRK har også vært i kontakt med ordfører Geir Knutsen, men han henviser til rådmannen.

Knutsen kjenner ikke konkret til tilsynsrapporten fra fylkesmannen, men sier man i kommunen tar all kritikk på alvor, og han regner med at administrasjonen får kontroll på det som er påpekt.