Normal

– Vanhelligelse av Guds hus

Han kaller dagens gudstjeneste i Karasjok kirke for en «avgudstjeneste», og aksjonerte mot at kirken holdt gudstjeneste for homofile og lesbiske.

Protesterer mot homogudstjeneste

– Dette er trist og veldig alvorlig. Det er mange i Karasjok som sørger i dag, det mener prost i Den norske kirke i eksil, Per Kørner. (Kørner sitter med ryggen til)

Foto: Lars Daniel K. Jacobsen / NRK

– Dette er trist og veldig alvorlig. Det er mange i Karasjok som sørger i dag, mener prost i Den norske kirke i eksil, Per Kørner.

Han misliker at menighetsrådet i Karasjok sa ja til søknaden fra festivalen Sápmi Pride, og dermed åpnet kirken for de homofile. Kørner deltok på dagens gudstjeneste kun for å protestere mot det han kaller en vanhelligelse av Guds hus.

Dette er noe han måtte gjøre, forteller han. Det er ikke selvvalgt.

– Det er ikke noe kjekt å gjøre denne markeringen, men jeg er pålagt av Herren.

Refleksvest med sitater fra bibelen

Han hadde på seg en refleksvest med tekst både foran og bak.

Foran: «Til mann og kvinne skapte han dem». Bak: «Far ikke vill. Gud lar seg ikke spotte»

Protosterer mot homogudstjeneste

– Jeg gikk til alterringen, snudde meg til forsamlingen så de kunne seg teksten, løftet deretter bibelen høyt for å understreke hva som står i teksten, forteller Per Kørner.

Foto: Lars Daniel K.Jacobsen / NRK

– Jeg gikk til alterringen, snudde meg til forsamlingen så de kunne se teksten også foran på vesten, så løftet jeg bibelen høyt for å understreke hva som står i teksten om mann og kvinne. Deretter la jeg meg på kne under kunngjøringen og ofringen, før jeg gikk og satt meg.

Per Kørner er i Karasjok for å besøke sin søster. Han forteller at han hadde hørt om gudstjenesten før han kom, og allerede da bestemt seg for en stille markering. Han fikk ingen reaksjoner fra hverken menighet, prester eller deltagere.

* Hva oppnådde du med dette?

– Jeg fikk vist min støtte til den delen av menigheten i Karasjok som mener dette er galt. Kørner forteller at han ikke protesterer mot kvinnelige prester, men mot likekjønnet ekteskap og homoseksuelt samliv.

Kastet ut av kirka

Da Kirkemøtet stemte over en innføring av en vigselsliturgi for homofile i Den norske kirke var det 51 som stemte for, mens et flertall på 64 stemte mot. Dermed får ikke kvinner gifte seg med kvinner og menn gifte seg med menn i Den norske kirke.

Protest mot homogudstjeneste

Kørner under dagens gudstjeneste i Karasjok.

Foto: Lars Daniel K. Jacobsen / NRK

Men det har skjedd en endring i synet på homofilt ekteskap og flere tror at neste Kirkemøte vil si ja. Kørner mener at kirken kommer til å sprenges, på grunn av synd, om det ved neste Kirkemøte blir et flertall for å vie homofile.

Køner mener det var mange av de vanlige kirkegjengerne som ikke deltok på dagens gudstjeneste, som er en del av arrangementet under Sapmi pride. Gudstjenesten har vært omstridt på grunn av kvinnelige prester, og at kirkerommet er åpnet for de lesbiske og homofile. Samemisjonen nektet å sende gudstjenesten på sin nærradio, Radio DSF.

Kørner viser sin støtte til alle som har protestert. Det er heller ikke første gang at prosten har protestert mot homoseksualitet. Denne gangen var det ingen som bar han ut av kirka, men Kørner har blitt kastet ut av flere gudstjenester før, på flere steder i landet.