NRK Meny
Normal

– Troms sier de skal ta hensyn til «lille Finnmark». Det er ikke den lureste måten å snakke på

Troms og Finnmark skal dele fylkesting til neste valg. Om én uke møtes fylkespolitikerne til det historiske, første møtet i Kirkenes, hvor de skal forsøke å enes om uenighetene.

Regionreform Troms og Finnmark

Første møte mellom fylkestingene i Troms og Finnmark skjer i Kirkenes neste uka. Navn på storregionen er et av temaene som diskuteres.

Foto: NRK

– Navn er en symbolsak. Jeg ser at noen politikere i fylkestinget i Troms sier de skal ta hensyn til «lille Finnmark». Det er ikke den lureste måten å snakke på, når man skal gå i gang med et så omstridt prosjekt, sier fylkesråd for utdanning i Finnmark, Jonny Ingebrigtsen (SV).

I neste uke møtes fylkesrepresentanter fra Troms og Finnmark i Kirkenes. Navnet på det nye storfylket er en av de viktigste sakene som skal diskuteres. Og her er de eksisterende fylkene delt.

Nylig vedtok Troms fylkesting med stort flertall at navet på den nye regionen bør være Troms og Finnmark. Tidligere i år vedtok fylkestinget i Finnmark at regionen bør hete Finnmark.

Inne i en prosess

Jonny Ingebrigtsen har latt seg provosere over Troms' innstilling til saken, og også fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, har vært klar på hva hun mener det nye fylket skal hete.

Fylkesråd i Troms, Willy Ørnebakk, er på sin side ikke like taletrengt om egne meninger.

Willy Ørnebakk

Fylkesråd i Troms, Willy Ørnebakk, ser på arbeidet med storregion som en krevende.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Fylkestinget vårt har kommet med formuleringer som «bør og anbefaler». Nå må vi finne ut av dette sammen. Det er min innfallsvinkel, sier Willy Ørnebakk.

Han påpeker at begge fylkestingene er inne i en prosess, og da er det greit å vite hva politikerne tenker om blant annet navnet på den nye regionen.

Mener Finnmarksmodellen er billigst

Antall representanter i det nye storfylket, samt hvordan dette skal organiseres, er også noe som skal diskuteres i Kirkenes.

I dag har Finnmark 35 fylkestingsrepresentanter, mens Troms har 37. Organiseringen i de to fylkeskommunene er også forskjellig.

Troms har en parlamentarisk styringsmodell, der fylkeskommunens daglige ledelse ivaretas av fylkesrådet, i dette tilfellet fem heltidsansatte politikere. Finnmark har en styreform med fire heltidslønnede politikere, med en fylkesrådmann under seg. Dette fungerer omtrent som en kommune.

Johnny Ingebrigtsen

Fylkespolitiker Jonny Ingebrigtsen lar seg provosere av navnedebatten i Troms fylkesting.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Jonny Ingebrigtsen er en av de heltidslønnede politikerne i Finnmark. Han mener finnmarksmodellen er å foretrekke.

– I modellen til Troms er det politikerne som skal gjøre det som vi nå har fylkesrådmannens stab til å gjøre. Det blir mye dyrere med en parlamentarisk styreform, mener Ingebrigtsen.

Politikerne står overfor krevende arbeidsoppgaver

Willy Ørnebakk opplever jobben med å forberede en ny region som krevende. Han mener politikerne må være realistiske i forhold til sluttresultatet.

– I de to fylkeskommunene er det ansatt over 3000 personer. Vi har 26 måneder på oss til å stable en helt ny organisasjon på beina. Vi har muligheten til å bli enige om veien videre. Alternativet er at vi synliggjør for hele verden at vi ikke makter å bli enig i nord, og overlater til Oslo å bli enige, sier fylkesråd Willy Ørnebakk.