– Oppdretterne må ta et større ansvar for rømt oppdrettslaks

Per Sandberg har vært på besøk i Alta-elva for å lære om laksefisket, og oppleve gledene elva har å by på. Nå ønsker han å stille større krav til oppdretterne.

Per Sandberg i Alta-elva

Per Sandberg ble imponert over Alta-elva og landskapet i dalen. Nå håper de lokale at han tar med seg erfaringene inn i politikken.

Foto: Ronny Berg

– Jeg er innstilt på at vi skal sørge for at oppdretterne må ta et større ansvar for rømt oppdrettslaks, sier Per Sandberg.

I helga har han vært på Mikkeli i Alta-elva, også kjent som kongens favoritt-fiskeplass.

– Håper han har inntrykkene med seg videre

Det var Ronny Berg i Alta Frp som fikk Sandberg til Alta, og håpet hans var å virkelig få

Per Sandberg i Alta-elva

Per Sandberg i samtaler med Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Foto: Ronny Berg

vist hvor viktig elva er for lokalbefolkninga.

– Neste gang dette diskuteres vet han virkelig hva det er snakk om, så derfor er det fint at han har fått denne kunnskapen og erfaringa, sier Berg som har fått med seg ministeren opp i elva sammen med de som forvalter den.

Og håpet til laksefiskerne i Alta Laksefiskeri Interessentskap(ALI) er at fiskeriministeren tar dette med seg inn i politikken fremover.

– Vi må ta vare på elva for neste generasjon, så vi syns det er viktig at han selv har fått oppleve den, sier Tor Erland Nilsen i ALI.

Et poeng Ronny Berg syns er fint at Sandberg har fått med seg er at det er forskjell på når avlusing gjør størst skade alt etter som hvor i landet man er.

Avlusing

– Lengre sør i landet vandrer smolten ut i mai måned, mens her i Alta vandrer den ut midt i juli måned. Det er slike ting som er veldig greit å vite når man skal legge til rette for at mest mulig at smolten skal overleve, sier Berg.

Sandberg er selv ikke laksefisker, og derfor mener han det har vært nyttig å få innsikt i lokal kunnskap og erfaringer.

– Slik at vi kan gå hånd i hånd med å ta vare på villaksen vå,r og samtidig få en vekst innenfor oppdretten, sier Sandberg, og fortsetter:

Per Sandberg i Alta-elva

Per Sandberg fikk oppleve Alta-elva i helga, og ble tatt med til Mikkeli som er kjent som kongens fiskeplass i elva.

Foto: Ronny Berg

– Avlusningstidspunkter er noe jeg har tatt med meg. Man må differansiere det etter hvor man er i landet, sier Sandberg.

Han vil ikke gjøre noe ekstra-ordniært for villaksen på kort sikt, men varsler at det nye vekstregimet for oppdretten med det såkalte trafikklys-regimet snart skal ut på høring.

Lokalt er man fornøyd med at man har fått fortalt om historien, og vist hva man har:

– Da ser han også hva vi kan miste, sier Tor Erland Nilsen.