NRK Meny
Normal

– Norge vil ofre soldater i nord for å få hjelp fra Nato

Norge vet at det vil bli militære tap ved en konflikt i nord, og vil derfor belage seg på at tapene vil utløse en felles styrke fra Nato, mener forsker.

Soldater i stjerneskinn under Joint Viking-øvelsen.

HV-soldater under Joint Viking-øvelsen i Finnmark 2015. En oppbygging av Forsvaret i Finnmark vil ha en symbolsk betydning, mener forsker.

Foto: Synne Nilsson, Synne Nilsson/HV/Forsvaret

I dag legger Forsvarssjefen fram sin anbefaling for framtidas forsvar.

Forslaget vil høyst sannsynlig inneholde en styrking av Forsvaret i Finnmark, både ved grensevakten i Sør-Varanger og på Garnisonen i Porsanger.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen legger i dag fram sin anbefaling for framtidens forsvar.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Men i realiteten er styrkingen bare symbolsk, mener Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

– Norge vet en kommer til å ta tap, men at de tapene vil komme til å utløse en artikkel fem-resolusjon fra Nato, sier Ulriksen.

– Oppbygning betyr lite

Ulriksen mener at dersom det skulle komme en invasjon i nord, vil ikke ekstra styrker i Porsanger og i Sør-Varanger bety stort.

Det vil først og fremst være et politisk signal om at man vil slåss for Finnmark, sier Ulriksen.

Nupi-forsker Ståle Ulriksen

Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og Norsk Utenrikspolitisk institutt.

Foto: Nupi

Men effekten vil være minimal dersom det skulle skje noe dramatisk.

– Med disse planene vil det ikke være mulig å stoppe en invasjon. Det bygger på en tro om at Nato kan komme fort. Dersom krisa skulle oppstå i nord vil Nato kunne komme til unnsetning raskt – siden man har responsstyrken Nato Responce Force. Men dersom krisen først dukker opp et annet sted, og Natos hurtigresponsstyrke drar dit, ja, da er det veldig lite igjen til Norge, sier Ulriksen.

Lister opp to scenarioer

Ifølge Ulriksen er det to ulike scenarioer Norge bør være forberedt på:

Militær kolonne

Stormpanservogner langs E6 i Troms under vinterøvelsen Cold Response 2012.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter
  • Det første er at det oppstår en konflikt mellom Norge og Russland. Da tror de fleste at Svalbard og Øst-Finnmark er mest utsatt. Det vil bli lagt et politisk press, og okkupasjon av dette området vil være en del av det politiske presset.
  • Men det mest sannsynlige scenarioet er at det vil oppstå en konflikt mellom Russland og Vesten, og dersom konflikten eskalerer vil den også merkes i nord. Russland vil da trolig iverksette tiltak for å beskytte sine ubåter i nord.

I siste tilfelle kan konflikten treffe Troms like hardt som Finnmark.

Mange lekkasjer fra rapporten

Forslaget som legges fram klokken ti i dag vil ifølge lekkasjer innebære en videreføring av brigade nord i Troms med styrking av panserbataljonen, og omgjøring av 2. bataljon til en mekanisert avdeling.

Forsvarsøvelse i Finnmark

Soldater fra 2. bataljon under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

Samtidig vil Hæren i nord miste sine helikoptre, kystjegerkommandoen forsvinner, Orion-flyene fases ut og Kystvakten vil få sin base flyttet til Bergen.

Dette er ikke nødvendigvis en styrke, mener Ulriksen.

– Nå kan ikke jeg gå god for de økonomiske beregningene som er gjort, men dette vil bety en svekkelse av deler av forsvaret. En vil få færre kapasiteter, færre bein å stå på. Marinen vil gå fra å ha 23 fartøyer i drift i dag til 10 i 2025. Det vil se ut som en nedrustning sånn sett, sier han.