– Mangler nysatsing på Finnmark i NTP

Å ha Skarvbergtunellen som satsing i Finnmark er gammelt, og regjeringen er uten ambisjoner for NTP i Finnmark, mener fylkespolitiker Geir Ove Bakken.

Geir Ove Bakken

Leder i hovedutvalg for Samferdsel, Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune, ønsker satsing på transportkorridor fra finskegrensa til Hammerfest i NTP.

Foto: Stian Strøm / NRK

Onsdag formiddag legger de fire borgerlige partiene fram den endelige planen for Nasjonal Transportplan (NTP), som gjelder for 2018–2029.

Der vil regjeringa fordele 2.782 millioner kroner til prosjekter i Finnmark. En del av dette skal gå til ny Skarvbergtunnel i Porsanger kommune.

– Dette er et gammelt prosjekt. Vi forventet at regjeringen skulle komme med nye prosjekter. At man ikke kommer og presenterer prosjekter som er forventa i Finnmark og som man har jobbet med i 10–15 år, sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken.

Han mener det er en tydelig nedprioritering av fylket når Høyre/Frp-regjeringen med støtte av Venstre og KrF, kun ferdigstiller pågående prosjekter og ikke starter opp nye riksveg og firserihavprosjekt.

Geir Ove Bakken

Leder i hovedutvalg for Samferdsel, Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune, ønsker satsing på transportkorridor fra finskegrensa til Hammerfest i NTP.

Foto: Stian Strøm / NRK

Han mener Finnmark må vente minst 15 år før modulvogntog kan kjøre den prioriterte vegkorridoren Hammerfest- Alta-finskegrensen. Kun småtiltak på Rv 94 Hammerfest-Kvalsund prioriteres.

Han sier også at bypakke Hammerfest og rassikring Kløfta kan komme først etter 2024, og at Finnmarks nasjonale andel av vegmidlene utgjør under 2 prosent.

– På riksvegsiden har vi sagt at strekket fra finskegrensa til Hammerfest bør inn, siden man snakker om å ha modulvogntog på dette veistrekket, sier han.

Rassikring og fiskerihavn-satsing

Bakken trekker også fram rassikring som bare blir mer og mer presserende å få på plass.

– Vi ser også at behovet for midler til fiskerihavner er til stedet og det som der kom fra fagetatene og forslaget fra regjeringa var rett og slett ikke godt nok, fastslår Bakken.

Skarvbergtunnelen

En ny Skarvbergtunnel har stått på NTP i mange år, men har blitt skjøvet på i flere transportplaner fram til nå.

Foto: NRK

Hovedutvalgslederen sier regjeringens forslag har flertall og det blir vanskelig å få inn nye prosjekt før Stortinget vedtar NTP i juni.

– Men vi fortsetter kampen med høring i komiteen i slutten av april og med våre politiske kanaler. Målet sier Bakken er å få startet opp et nytt riksveg på korridoren Hammerfest-Alta-finskegrensen innen 2022.

Rammen på fiskerihavntiltak må utvides og sikre at prosjekt i Kamøyvær og Kjøllefjord også ferdigstilles innen 2022, fastslår Bakken.

Dette er regjeringens NTP-plan for Finnmark:

VEI:

 • E69 Skarvbergtunnelen (765 mill. i perioden 2018-2023)
 • Rv94 Hammerfest sentrum (1050 mill. fra 2024)
 • Rv93 Kløfta (210 mill. i perioden 2024–2029

Videreføres:

 • E6 Storsandnes – Langnesbukt
 • E6 Halselv – Møllenes
 • E6 Tana bru
 • E105 Elvenes – Hesseng

KYST (alle med start fra 2024):

 • Årviksand fiskerihavn
 • Kamøyvær fiskerihavn
 • Gamvik fiskerihavn
 • Vardø Havn
 • Kjøllefjord fiskerihavn
 • Kiberg fiskerihavn
 • Havøysund fiskerihavn

Prosjekt som videreføres:

 • Mehamn fiskerihavn
 • Båtsfjord fiskerihavn

LUFTFART:

 • Ny lufthavn Hammerfest
 • Kirkenes lufthavn – forlengelse av rullebanen