Kommer det flere transport-milliarder til Nordland i dag?

Følg fremleggelsen av Nasjonal Transportplan her fra klokken 12.

Nettsending om Nasjonal Transportplan fra Nordland.

Til tross for flere lekkasjer fra Nasjonal Transportplan er det knyttet stor spenning til flere prosjekter i nord.

Lenge har små og store nyheter lekket fra Nasjonal Transportplan 2018-2029, og i dag legges regjeringens transportpolitikk frem. Så langt har det ikke skortet på gladnyheter her til lands.

Planen som legges frem i sin helhet klokken 12 i dag, har ifølge regjeringen som mål å få til effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene.

Blant lekkasjene som omhandler landsdelen er utredning av Nordnorgebanen. På pressekonferanser i Tromsø og Fauske 24. mars opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Polarsirkelen lufthavn på Hauan har fått grønt lys.

Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling

Lyst for fremtiden i lufta

I Nordland er det så langt gitt grønt lys til både Ny By – Ny Flyplass-prosjektet i Bodø, hvor rullebanen i byen skal flyttes for å gi plass til en ny bydel og en større flyplass til en sum av fem milliarder kroner.

– Dette er en milepæl for Bodø, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i slutten av februar i år, hvor hun kunngjorde at regjeringen bevilger 2,4 milliarder kroner til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.

Et annet flyplassprosjekt som har fått tommel opp, allerede før NTP er lagt fram, er Polarsirkelen lufthavn på Hauan i Rana.

I forslaget til Nasjonal transportplan går regjeringen inn for å bygge ny flypass i Rana. Det foreslås bevilge 1,47 milliarder kroner i statlige midler, men disse pengene fases inn først i andre del av planperioden – det vil si tidligst i 2024.

Fremtiden for Hålogalandsvegen

I begynnelsen av mars i år, ga regjeringa også grønt lys til landsdelens største vegprosjekt noensinne. Regjeringa foreslår nesten ni milliarder kroner til den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen i Nasjonal Transportplan.

– Vi må kunne la oss begeistre. Dette skal vi gjennomføre. Vi løfter veiprosjektet framover i tid, men byggestart allerede til neste år. Vi har lyktes, investeringene til Nord-Norge har økt til over 21 prosent med denne regjeringen mot at vi lå under 14 prosent med de rødgrønne, sa stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) til NRK.

Høyre, Frp og KrF lover ny E10, med byggestart 2018

Høyre, Frp og KrF ga i mars grønt lys til ny E10 til ni milliarder kroner.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Kommer det penger til Ofotbanen?

Lenge har næringslivet ønsket dobbeltspor på Ofotbanen. I innspillene til NTP har Jernbaneverket ønsket å oppgradere strekningen, og setter av to milliarder kroner til prosjektet. Anbefalingen er gjort med bakgrunn i en forventet økning i transportetterspørsel på strekningen mellom Narvik og Kiruna.

– Dobbeltspor på Ofotbanen skal bidra til nødvendig kapasitet slik at jernbanetransporten mellom Narvik og Kiruna opprettholder og videreutvikle konkurransekraften, skriver Jernbaneverket i Nasjonal transportplan.

E6 i Sørfold

Om E6 i Sørfold, som er et annet prosjekt det er knyttet spenning til før dagens pressekonferanse, sier Statens vegvesen at strekningen er som en flaskehals.

Det er knyttet stor spenning til når arbeidet vil starte på strekningen.

– Dagens vei har lav standard og er en flaskehals for næringstransporter. Flere tunneler tilfredsstiller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. E6 på denne strekningen er eneste forbindelse nord – sør og er derfor viktig for samfunnssikkerheten, mener vegvesenet.

Utbygging av E6 på Helgeland

Utbyggingen av E6 på Helgeland.

Foto: Statens vegvesen

Helgeland sør inn i budsjettet igjen?

Den ulykkesbelasta delstrekningen av E6 sør på Helgeland i Grane, falt i fjor ut av statsbudsjettet, med bakgrunn i at vegprosjektet i regionen har blitt dyrere enn planlagt.

Vegstrekningen i Grane lå inne i budsjettforslaget på regjeringens nettside med 302 millioner kroner i under én time før den ble fjernet.

– Veldig surt, sa ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane (Ap), som fortalte at de
over lengre tid hadde ventet på penger til å oppgradere veistrekningen som på folkemunne har blitt kalt både «Blodveien» og «Dødsveien» på grunn av flere ulykker der.

E6 sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen, en vegstrekning på om lag 13,2 millioner kroner. Planen er at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.