– Forlat fester hvor det er narkotikabruk

– Vi har fått flere meldinger enn normalt om narkotikabruk blant tenåringer, sier lensmann i Nordkapp kommune.

Hasj

Bekymringsmeldingene politiet i Nordkapp har fått inn omgår i hovedsak narkotika i form av hasj, kan lensmann Magnus Nilsen fortelle.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Politi og kommune inngår nå et samarbeid etter flere bekymringsmeldinger rundt narkobruk i Nordkapp. På bakgrunn av dette vil de nå omdisponere ressursbruken for å få bukt på problematikken, skriver iFinnmark.

Magnus Nilsen

– Vi skal fokusere på miljøet og se hva som ligger i meldingene, sier lensmann i Nordkapp kommune, Magnus Nilsen.

Foto: Politiet

– Vi kommer til å jobbe sammen med både kommunen og skolen. I tillegg kommer vi til å drive tradisjonelt politiarbeid opp mot narkotikamiljøene, sier lensmann Magnus Nilsen til NRK.

– Hasj har fått en renessanse

Lensmann Nilsen forklarer de fleste bekymringsmeldingene omhandler bruken av hasj.

– Det virker som hasj har fått en renessanse. Det er ganske utbredt.

De siste årene har hasjen endret karakter. Den er nå mer syntetisk enn tidligere da den gjerne var naturlig dyrket. Dette gjør forholdene ekstra bekymringsverdig, forklarer Nilsen.

– Styrken i hasjen har blitt mye høyere enn det den tradisjonelt har vært.

Syntetisk cannabis

Syntetisk cannabis har langt sterkere virkninger sammenlignet med naturlige cannabisprodukter som hasj og marihuana – noe som gir en betydelig økt risiko for negative konsekvenser ved bruk.

Foto: NRK

Nilsen påpeker politiet i Nordkapp samtidig opplever færre tilfeller av bruk og besittelse av tyngre stoffer.

– Det finnes selvfølgelig tyngre stoffer også, men de meldingene vi får nå går på hasj.

Kan gi hjertetrøbbel og angst

Syntetiske cannabinoider kan medføre alvorlige og potensielt livstruende tilstander som krever rask legehjelp. Det skriver nettsiden ung.no.

– Det som skiller dette fra vanlig cannabis er at det i hovedsak er mer potent, sier seksjonsleder i RUStelefonen, Sturla K. Naas Johansen.

Sturla Johansen

Sturla K. Naas Johansen, seksjonsleder i RUStelefonen.

Foto: Rustelefonen

Johansen forklarer at dette medfører at stoffene blir vanskelige å dosere riktig. Ofte vil både rusen og bivirkningen bli sterkere. Vanlig cannabis kan gi bivirkninger som hjertebank og panikkangst. Det samme gjelder bruk av syntetisk cannabinoider, men da gjør også en annen type problematikk seg gjeldende:

– Mer alvorlige komplikasjoner som kramper og hjertetrøbbel kan forekomme, og faren for angst og forvirringstilstander/psykoser blir betraktelig større, sier han.

– Forlat fester hvor det er narkotikabruk

Lensmann Nilsen kan også fortelle det har vært tilfeller hvor ungdom mener de har fått i seg narkotika ufrivillig. Han oppfordrer ungdommen til å forlate fester hvor det foregår bruk av narkotika.

David Frantzen er elevrådsleder ved Nordkapp videregående skole. Han følger oppfordringen fra politiet.

– Hvis jeg kommer på en fest hvor det er narkotika, da drar jeg der ifra. Men jeg tror ikke alle tenker sånn.

– Det er på ingen måte krisetilstander i Nordkapp-samfunnet. Men det er et problem som blir meldt inn og vi kommer til å se nærmere på omfanget, sier lensmann Magnus Nilsen.