Denne politimesteren er best i landet på å løse saker

Men kun Oslo har flere kriminalsaker per innbygger enn Finnmark.

Ellen Katrine Hætta
Foto: Ksenia Novikova / NRK

Finnmark politidistrikt er best i landet på oppklaring viser straffesakstallene som ble lagt fram i dag. 69 prosent av alle sakene politiet i Finnmark har jobbet med i 2016 er oppklart.

– Jeg synes at vi presterer veldig godt i Finnmark, sier politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta.

Oslo politidistrikt har den laveste oppklaringsprosenten på 40,8 prosent, mens Troms er nest best i landet på 66 prosent.

Politimesteren i Finnmark berømmer dedikerte medarbeidere og et gjennomsiktig samfunn i landets nordligste fylke.

Økning i vold- og narkosaker

Samtidig viser den ferske statistikken at voldssaker og narkotikasaker øker i Finnmark. Dette er to områder som politidistriktet har jobbet for å få opp tallene.

– Vi har i mange år ment at vi har store mørketall på vold. Derfor har vi har hatt nulltoleranse på vold i flere år.

Politibetjenter bryter opp forlatt bil

Politiet i Finnmark har høyest oppklaringsprosent i landet. Her bryter politiet i Vest-Finnmark seg inn i en forlatt bil i 2014.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Det ble registrert 604 voldssaker i 2015, mens det i 2016 var 669 saker. Politiet i Finnmark registrerer nå sak på alle voldshendelser forteller politimesteren.

– Dette gjør vi istedenfor å henvise folk om å komme tilbake en annen dag for å anmelde saken, slik mange andre politidistrikt gjør, Hætta.

Hun tror ikke det har vært en økning i voldsutøvelse i Finnmark, men at de har klart å avdekke flere hendelser.

Narkotikasaker har økt mest i 2016 der det ble registrert 731 saker. I 2015 ble det registrert 586.

– Vi har jobbet mer målrettet mot narkotikamiljøet for å kartlegge og for å finne ut hvem som tar narkotika inn til Finnmark.

20.000 brukerdoser i ett beslag

I år har politiet i Finnmark brukt mye tid på å jobbe med de store narkotikasakene. Dette har vært mulig på bakgrunn av årene før der de har brukt tid på de mindre narkotikasakene.

– Når vi får kartlagt miljøene får vi også grunnlag til å lage noen større saker. Da får vi tak i de som kanskje er bakmennene og som er selgere, sier politimesteren.

Beslag av hasj og amfetamin

Fem pakker hasj og fire pakker amfetamin fra beslaget ved Polmak grensestasjon der rundt 20.000 brukerdoser narkotika ble beslaglagt.

Foto: Politiet

12. juni ble en bil stoppet i tollkontrollen på grensestasjonen Polmak i Tana i Finnmark. Etter gjennomsøk ble nesten 3 kilo hasj og nesten 2 kilo amfetamin beslaglagt.

Det tilsvarer rundt 20.000 brukerdoser narkotika til sammen, som gjør det til en av de største beslagene i fylket noen gang.

Narkotikaen som ble beslaglagt var sannsynligvi ment for markedet i Øst-Finnmark der det bor rundt 30.000. Politimesteren synes 20.000 brukerdoser er mye med tanke på befolkningen.

– Når vi tar så stort beslag i en forsendelse, så betyr det at vi ser at markedet for narkotika i Finnmark er stort, sier Hætta.