– Enkelt å skaffe én milliard kroner til gruvedrift i Repparfjord

En driftstillatelse er alt som gjenstår for å starte gruvedrift i Repparfjord. Det å skaffe én milliard kroner blir en enkel jobb, mener ledelsen i gruveselskapet Nussir.


Øystein Rushfeldt foran Repparfjorden.

Direktør i gruveselskapet Nussir Øystein Rushfeldt, har i mange år jobbet for å starte gruvedrift i Repparfjord. Nå ser han målstreken for prosjektet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Nå som vi har fått avklart på høyeste nivå en reguleringsplan og en utslippstillatelse, så finnes det i realiteten ingen mulighet til å få nei til gruvedrift. Det sier direktør i gruveselskapet Nussi Øystein Rushfeldt.

Gruveselskapet har lenge ventet på en godkjenning fra myndighetene for å kunne gå videre med sine gruveplaner i Kvalsund i Finnmark. Tidligere i år ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet klarsignal for at arbeidet kan fortsette.

Et flertall av finnmarkingene er likevel motstandere av gruvedrift i Repparfjord. Men ser man på meningen til innbyggere Vest-Finnmark, er det et flertall for utbygging.

Vil prioritere lokalt næringsliv

Øystein Rushfeldt

Direktør Øystein Rushfeldt sier gruveselskapet Nussir vil prioritere lokalt næringsliv.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Forarbeidene til kobberdrift i Repparfjord har så langt kostet nærmere 250 millioner kroner. Når utbyggingen starter, vil kravet til finansiering ligge på rundt én milliard kroner, etterfulgt av 500 millioner kroner årlig i driftsfasen.

Ifølge Rushfeldt er det betydelig enklere å skaffe penger til dette enn tilfellet har vært i planleggingsfasen.

– Det er ikke mangel på kapital. Det som er mangel på er prosjekter som er gode, som er avklarte og som ligger i rolige hjørner av verden, sier Øystein Rushfeldt.

I hvilken grad vil dere prioritere norske aktører som vil være med på dette?

– Vi har alltid sagt at vi prioriterer først lokale ressurser, så regionale, deretter nasjonale og til slutt internasjonale. Når det gjelder kapital på en milliard så sier det seg selv at det får vi ikke lokalt eller regionalt. Men vi kan nok løse det meste nasjonalt. Vi har fått mye støtte fra toppledelsen i Sparebanken Nord-Norge, og i DNB, sier Øystein Rushfeldt.

Direktøren i gruveselskapet Nussir understreker han har gode samtaler med norske og europeiske banker knyttet til finansieringen av driftsstart.

Samiske politikere sier nei til gruvedrift

Silje Karine Muotka

Silje Muotka, sametingsrepresentant og førstekandidat for NSR, nekter å gi opp kampen mot gruvedrift i Repparfjord.

Foto: Marie Louise Somby / NSR

Men til tross for at Nussir har passert nesten samtlige hindre, nekter flere samiske politikere å gi opp kampen for å få stoppet prosjektet.

Silje Muotka, sametingsrepresentant og førstekandidat for NSR , sier hun jobber for at det ikke blir satt i gang gruvedrift i Repparfjord.

– Norske Samers Riksforbund har gitt sin høringsuttalelse på driftskonsesjon. Vi anbefaler Direktoratet for mineralforvaltning ikke å gi driftskonsesjon til prosjektet. Vi har sendt en tydelig oppfordring både til Sametinget og Finnmarkseiendommen om at de må avvise prosjektet slik det framstår i dag, sier Muotka.

Fornøyd ordfører

Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, er ikke overrasket over uttalelsen fra Silje Muotka.

– Sametinget har brukt enormt store ressurser på å motarbeide prosjektet. Det må vi bare leve med. Jeg synes det er synd at Sametinget ikke deltar mer konstruktivt for å påvirke prosjektet hvis det likevel kommer.

Men Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) er tilfreds med at prosjektet nærmer seg målstreken.

– Jeg har hele tiden ment at det er beslutningen om byggestart som genererer pengene, sier ordfører Terje Wikstrøm.