NRK Meny
Normal

– Du bør klage dersom Trofast behandles dårlig av dyrlegen

Det er svært sjeldent at dyrleger mister autorisasjonen. Både Mattilsynet og Dyrevernalliansen oppfordrer dyreeiere til å klage ved dårlig behandling.

MR, CT og ultralyd for hund

24 veterinærer har fått advarsel fra Mattilsynet de siste 10 årene, mens bare tre har mistet autorisasjonen i samme periode. Illustrasjonsbildet viser en hund på ultralyd.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Dersom et dyr som åpenbart trenger en ordentlig undersøkelse og behandling, ikke blir undersøkt og håndtert på en god nok måte. At veterinæren overser åpenbare sykdommer eller skader man burde ha oppdaget. Og hvis veterinæren ikke velger en behandling som er riktig for dyret.

Slik beskriver Torunn Knævelsrud, seksjonssjef i Mattilsynet, hva de mener kan være kritikkverdig behandling hos veterinæren. En behandling du kan, og bør, klage på.

– Jeg tror ikke vi får så mange klager som det kan være grunnlag for, sier Knævelsrud

– Viktig å rapportere

Mattilsynet har kun fått 34 klager på dyrleger de siste ni årene, men påpeker at kan ha kommet klager direkte til Det veterinærmedisinske rettsråd som ikke er blitt en sak i Mattilsynet, og på den måten blir ikke klagen registrert.

24 veterinærer har fått advarsel fra Mattilsynet de siste 10 årene, mens bare tre har mistet autorisasjonen i samme periode.

Live Kleveland, informasjonsleder i Dyrevernalliansen, oppfordrer flere dyreeiere til å varsle om dyrlegen har gitt dyrene deres en kritikkverdig behandling.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier det er viktig å få registrert kritikkverdige forhold.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

– Da bør man logge seg på nett, å sende en klage til Veterinærmedisinsk rettsråd, som vil behandle klagen. Men det kan ta mange måneder. Dersom man får medhold hos rettsrådet, så kan neste skritt være å sende klagen til Mattilsynet og be de gjennomføre en kontroll hos veterinæren, eventuelt frata veterinæren autorisasjonen, forklarer hun.

Det er veldig vanskelig å nå fram med en klage sier Kleveland, men understreker samtidig at det likevel er veldig viktig at man rapporterer inn tilfeller der dyrleger gir uforsvarlig behandling slik at tilfellene blir registrert. Dyrevernalliansen mottar hvert år mange klager på veterinærer.

Konsekvenser

Knævelsrud i Mattilsynet sier at man kan forkorte saksgangen med å henvende seg direkte til dem. En klage kan være starten på en prosess som leder til reaksjoner overfor veterinæren.

– Den mildeste reaksjonen vi kan gi er en advarsel. Det er et vedtak som forsåvidt er en ganske alvorlig påpeking om at man har brutt loven. I mer alvorlige tilfeller så kan veterinæren få innskrenket eller miste sin autorisasjon slik han ikke lenger kan jobbe som veterinær. Veterinæren kan også miste retten til å skrive ut medisiner, sier hun.