3,6 milliarder i gjeld – det meste er tapt

Liten sjanse for å få penger igjen for lokale kreditorer etter Sydvaranger gruves konkurs.

Sydvaranger gruve

Det står igjen verdier for maksimalt 130 millioner kroner i Kirkenes.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

I dag behandlet skifteretten Sydvaranger Gruves konkurs. Der kom det fram at gruva skylder 3,6 milliarder kroner, og at det kun er verdier igjen for toppen 130 millioner kroner. Dette er verdier som er knyttet til eiendom og maskiner.

Nå har bostyrer ut januar med å få til en løsning med en som kan ta over gruva i en periode – en så kalt intensjonsavtale med noen som er villig til å drifte gruva på et minimum, inntil man finner ut om det er mulig å starte opp gruva igjen på et seinere tidspunkt.

Leif Petter Madsen

Advokat Leif Petter Madsen er bostyrer for konkursen. Han jobber for advokatfirmaet Wikborg Rein & Co.

Foto: Silja Arvola

Kan bli solgt på nett

Men får de ikke til dette, så legges eiendommene ut på auksjon.no og dermed tømmes hele selskapet for verdier.

Av verdiene som er igjen kan det være nok til å dekke lønn og feriepenger. Mens det nok ikke blir nok penger igjen til å dekke kravene til lokale kreditorer i Øst-Finnmark.

– Finansinstitusjonene som DNB og Innovasjon Norge har pant, så ved salg av varelageret så går inntektene til disse, sier bostyrer Leif Petter Madsen.

– Er det mange som taper penger?

– Ja, dessverre. Her er det gjort mye arbeid med underleverandører, og vi har registrert mellom 100-150 slike avtaler. Så det er nok en god del lokale som taper penger på dette, svarer Madsen.

Han forstår at situasjonen er lei for de lokale kreditorene som nå taper penger.

– Dette er leit og trist for lokalsamfunnet. Vi får håpe det åpner seg andre muligheter og at kommune og politikere står sammen om å skape nye arbeidsplasser, sier han.

Sydvaranger

Nå kan alle eiendommene som er igjen bli solgt på Auksjon.no, hvis ikke et annet selskap er villig til å inngå en intensjonsavtale.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ledelsen fikk dekket leiebolig

Det kom også fram at mens ansatte har måttet kutte i lønna det siste året, så har deler av ledelsen i selskapet fått dekket leieboligene sine av selskapets egne midler.

Sammen med leie av en rekke industritomter utgjorde dette en kostnad på 1,9 millioner kroner i måneden.

Bostyrer har informert om at de har forsøkt å gjøre nye avtaler med samtlige av eierne av industritomtene.

Ledelsen som disponerte hus og leilighet ble bedt om å flytte fra disse eiendommene som snart som mulig eller inngå egne leieavtaler med huseierne.

Bobestyreren sier til NRK at han ikke har lyst til å kommentere disse leieforholdene, men konstaterer at boet avviklet 10 leieforhold med normale leiekostnader.