Hopp til innhold
Info fra NRK

Reklame og sponsorplakater i NRK

NRK har ikke anledning til å selge reklameplass i sine sendinger. Et unntak er gjort for salg av sponsorplakater i forbindelse med store kultur- og idrettsarrangement.

Postkort - Sangen om Norge

NRK kan selge sponsorplakater for å finansiere spesielle sports- og kulturoverføringer.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Kringkastingsforskriften

For å dekke inn ekstra store utgifter til rettigheter og utgifter ved store kultur- og idrettsarrangement har NRK i bestemte tilfeller fått lov til å selge sponsorplakater.

Reklamefritt NRK

Som et statlig aksjeselskap er det Stortinget og i det daglige Kulturdepartementet som setter rammene for NRKs virksomhet. NRK skal være et reklamefritt alternativ til de kommersielle kringkastingsselskapene i Norge.

NRK selger derfor ikke reklameplass verken på tv, i radio eller på sine nettsider.

Reglene for bruk av sponsorplakater

Stortinget har derimot gitt NRK lov til å selge spesielle sponsorplakater for å finansiere noen bestemte produksjoner, spesielt sports- og kulturoverføringer.

Gjennom retningslinjene i Kringkastingsforskriften settes det klare rammer for bruken av slike sponsorplakater.

Det er kringkastingsforskriftens § 3-13 som regulerer NRKs bruk av sponsorplakater.

En sponsorplakat er ifølge forskriften identifisering av sponsoren. Identifisering av den enkelte sponsor kan maksimalt vare i 10 sekunder. Dersom flere enn tre sponsorer skal identifiseres kan den totale lengden på sponsorplakatene maksimalt vare i 30 sekunder.

Sponsorplakatene kan kun vises ved inn- og utannonsering av programmer. Slagord, utsagn, bilder, lyd eller annen tilleggsinformasjon utover sponsorens navn kan ikke vises. På dette punktet skiller altså sponsorplakater seg vesentlig fra reklamefilmer eller reklamespotter som kringkastes i reklamepauser hos kommersielle kringkastere.

NRK har ifølge forskriften lov til å bruke sponsorplakater i forbindelse med:

  • Produksjoner og sendinger fra idrettsarrangement.
  • Produksjoner fra viktige nasjonale begivenheter av samfunnsmessig interesse eller kulturell betydning.
  • Produksjon av undervisningsprogram.

Les mer: Kringkastingsforskriften om sponsorplakater

Les mer: Hele kringkastingsforskriften

Les mer: Medietilsynet om reglene for sponsing på TV

NRK Aktivum

NRK har samlet sin kommersielle virksomhet i datterselskapet NRK Aktivum. Det er derfor de som også selger sponsorplakater for NRK.

Les mer: NRKs forretningsvirksomhet

To prosent fra sponsorplakater

Inntektene fra sponsorplakatene har de senere år stått for mellom en og to prosent av NRKs inntekter.

Lisensen eller kringkastingsavgiften er NRKs store inntektskilde. I 2012 kom 96 prosent, nær fem milliarder, av inntektene fra kringkastingsavgiften eller lisensen.

Fakta om kringkastingsavgiften/lisensen:

Så å si alle (97 prosent) av NRKs inntekter kommer fra kringkastingsavgiften eller lisensen. Stortinget fastsetter hvert år størrelsen på lisensen. I 2015 betalte vel to millioner lisensbetalere 2 756 kroner hver i lisens. Sammen med andre driftsinntekter på 154 millioner kroner ga det NRK drøye 5,5 milliarder kroner å lage nettilbud, radio og TV for.

Alle i Norge som har en fjernsynsmottaker i bruk plikter å betale kringkastingsavgift. Dette gjelder enten man eier, leier eller låner mottakeren.

Les mer: Alt om lisensen

Les mer: Dette er allmennkringkasting