Hopp til innhold

Stoppar ikkje utbygging av vindkraft på Haramsøya

Bygginga av åtte vindturbinar på Haramsøya blir ikkje stoppa. Det har domstolen avgjort.

Politiet ved anleggsmaskin på Haramsøya

Gravearbeidet på Haramsfjellet starta i sommar.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Rettssak var siste utveg for dei som er imot vindkraftanlegget på Haramsfjellet på Sunnmøre. Dei hevdar at konsesjonen frå 2009 ikkje er gyldig fordi det har skjedd fleire feil undervegs i behandlinga. Motstandarane kravde midlertidig stans i anleggsarbeidet fram til spørsmålet om konsesjon er behandla i ny rettssak.

Retten gir ikkje motstandarane medhald.

Nei til vindkraftverk på Haramsøy vil anke avgjerda.

I konflikt med naturen

Birgit Oline Kjerstad

Det er ein tung dag for Birgit Oline Kjerstad som er leiar i Nei til vindkraftverk på Haramsøya.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Det er organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøy som gjekk til sak. I dag er det ein tøff dag for leiar Birgit Oline Kjerstad. Ho gret då ho fekk vite at dei tapte rettssaka.

– Eg er sjølvsagt skuffa og eg er ikkje samd i dommen, seier Kjerstad.

I retten peika dei på konflikten mellom dei 150 meter høge vindturbinane og natur og dyreliv på øya.

Dei meinte også at ulempene med vindkraftverket er større enn fordelane. Grunnen er at kraftproduksjonen blei halvert på grunn av for sterk vind i delar av området.

Retten har avgjort at organisasjonen må betale 950.000 kroner i sakskostnader. Styret skal no møtast for å sette seg inn i kjenninga. Kjerstad seier at advokatane no truleg skal førebu anke.

– Eg føler at verdiane i lokalsamfunnet her er sett i spel, seier Kjerstad.

Hans Petter Thue nektar å flytte seg

Det har vore fleire aksjonar for å stanse anleggsarbeidet.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Har tapt millionar

Motparten, Haram kraft, sa i retten at vedtaka om utbygging er prøvd både av NVE, Olje- og energidepartementet og i regjeringa i juni 2020.

Utbyggaren har tapt millionar på alle aksjonane som har prøvd å hindre utbygginga.

Olav Rommetveit i utbyggarselskapet Zephyr er glad for at dei vann saka.

Olav Rommetveit

Olav Rommetveit er administrerande direktør i utbyggarselskapet Zephyr. Han er glad for at dei vann saka.

Foto: Tore Ellingseter

– For Haram kraft har det heile tida vore viktig å fylgje alle lover og bestemmingar, og sørge for mest mogleg skånsam utbygging. Vi er glade for at retten har gitt oss medhald, seier Rommetveit.

Retten meiner at det er enkelte forhold som kunne ha blitt behandla på ein betre måte under den langvarige konsesjonsbehandlinga. Retten meiner derimot at saksbehandlinga samla sett har vore tilfredsstillande og at det ikkje har skjedd feil som har hatt betydning for konsesjonen.

Håper på ro

Anleggsarbeidet på Haramsøya har gått sin gang medan Sunnmøre tingrett har tatt stilling til saka.

Rommetveit håper at det no blir ro rundt saka.

– Vi håper at utbygginga av vindkraftverket kan gå roleg for seg framover og at det kan skape ro i lokalsamfunnet rundt dette prosjektet seier Rommetveit.