Hopp til innhold

La fram lovforslag som skal sikre folkeavstemning

Regjeringen la i dag fram et lovforslag som vil sikre folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

Dronefoto fra Tangvall 12. april 2023

Saken skal nå til Stortinget der det ikke er klart om det er flertall for den nye loven.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen

Regjeringen foreslår at Kommunal- og distriktsdepartementet får en særskilt hjemmel til å gjennomføre «innbyggerhøringer» i saker der departementet har tatt initiativ til å utrede grenseendringer, står det på regjeringen.no.

– I slike saker vil det være viktig å få utgreie og opplyst saken best mulig. Regjeringa mener synet til innbyggerne er helt sentral informasjon i vurderingen av om endringen skal gjennomføres, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Ifølge Fædrelandsvennen er lovforslaget i tråd med det som ble sendt ut på høring i vår.

Les også Regjeringen vil endre loven for å kunne ha folkeavstemning i Søgne-saken

Kristiansand by sett fra sør

Bystyret sa nei

1. januar 2020 ble de tidligere kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand slått sammen til én ny kommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016.

Siden den tid har folk i Søgne, og til dels Songdalen, kjempet hardt for å få oppløst den nye kommunen.

Etter at bystyret i Kristiansand sa nei til folkeavstemning og splitting av kommunen, har kommunal- og distriktsminister Gjelsvik vært tydelig på at det likevel kan gjennomføres en innbyggerhøring i de to tidligere kommunene.

– De ble tvangssammenslått mot det som var meningene lokalt, og derfor må de få si sin mening om deres kommune skal få oppstå igjen, sier Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

– Jeg har stor tillit til at de som bor i Søgne og Songdalen kan avgjøre sin fremtid, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

– Bidrar til usikkerhet

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) kritiserer Gjelsvik og regjeringen for å skape kaos.

Det eneste regjeringen bidrar til er kaos, uro og usikkerhet for lokalpolitikerne, innbyggerne, ansatte og for brukere av kommunale tjenester, sier hun.

Thorsvik mener at regjeringen legger opp til en uryddig og tidkrevende prosess.

– Venstre var med på å danne flertall for at Søgne og Songdalen skulle tvangssammenslås. Det vi nå legger til rette for er at folk i Søgne og Songdalen som har blitt overkjørt, skal få si sin mening, sier Gjelsvik.

Trenger flertall

Lovforslaget skal nå behandles i Stortinget.

Ifølge fvn.no kan folkeavstemningen først gjennomføres når loven er vedtatt av Stortinget. Avstemningen er planlagt gjennomført digitalt og per brev neste år.

Innbyggerne i Søgne og Songdalen vil bli spurt om de fortsatt ønsker å være del av Kristiansand, eller om de igjen vil bli egne kommuner.

Vi vil ha tydelige regler når det gjelder saker som omhandler grensesetting, Vi vil ha en særskilt hjemmel så ikke dette blir en videre diskusjon, avslutter Gjelsvik.

Les også Flere vil beholde storkommunen Kristiansand

Geir Berget med datteren Jasmin på Tangvall i Søgne.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,3 kr 25 min.
  • Dusje 12,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,6 kr En vask
  • Varmeovn 3,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %