Hopp til innhold

Vil fristille stortingsrepresentanter i Søgne-saken

Hvis oppdeling av Kristiansand kommer opp i Stortinget, må Aps representanter få stemme etter sin egen overbevisning og ikke etter partilinjen, ber lokallaget.

Kenneth Mørk Gruppeleder ordførerkandidat Arbeiderpartiet

Kenneth Mørk Gruppeleder ordførerkandidat Arbeiderpartiet

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Dette er en sak som har så stor prinsipiell betydning at det er naturlig at representantene får reservere seg og stemme annerledes når eller hvis denne saken kommer til votering i Stortinget, sier gruppeleder og ordførerkandidat Kenneth Mørk i Kristiansand Arbeiderparti til NTB.

Forslaget ble fremmet under landsmøtet i Oslo og blir oversendt stortingsgruppa. Det blir dermed opp til den å ta endelig stilling til om Aps representanter skal få mulighet til å bryte med partilinjen og stemme etter egen overbevisning.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Det er ikke alle som har ønsket den linjen regjeringen har lagt seg på i denne saken, sier han og poengterer at behandlingen av prosessen rundt Kristiansand kan bety viktige implikasjoner også for andre kommuner.

Parlamentarisk leder Rigmor Aasrud understreker overfor NTB at Ap ikke har tradisjon for å fristille representantene i slike saker.

– Men hver sak må behandles for seg, sier hun.

Lokalt vedtak satt til side

I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune, men motstanden har vært stor – spesielt i Søgne. Bystyret i Kristiansand vedtok kort tid etter å stoppe prosessen med en oppløsning av den sammenslåtte storkommunen, men de lokale politikerne i Arbeiderpartiet føler seg overkjørt av sine kolleger på nasjonalplan.

– Det er krevende å oppleve at det lokale demokratiet, myndigheten gitt til lokale folkevalgte og prosesser etter oppskrift fra parti og Hurdalsplattformen – settes til side, og at lovlige og demokratisk fattede vedtak fattet i et kommunestyre kan bli overstyrt av regjeringen fordi det ikke passer inn i bildet til en regjeringspartner, heter det i forslaget.

Søgne skilt langs E39

Søgne skilt langs E39

Foto: Hans Erik Weiby

Kristiansand Ap ønsker ikke å bruke flere år på en mulig reverseringsprosess som verken Kristiansand bystyre eller Kristiansand Arbeiderparti ønsker.

– Det mest alvorlige er likevel tilliten til demokratiet, at vi kan stole på at våre vedtak betyr noe. At et bystyrevedtak ikke blir overprøvd, eller lovverk endret for å påtvinge en kommune en annen vilje enn de selv har, skriver forslagsstillerne.

Kristiansand kan bli avgjørende

Regjeringen har blant annet fremmet forslag om å endre loven for å kunne gjennomføre innbyggerhøring og eventuelt folkeavstemning. Det vil gi innbyggerne i Søgne og Songdalen mulighet til å gi regjeringen sine råd knyttet til eventuell løsrivelse fra Kristiansand.

Det er usikkert om også innbyggerne i gamle Kristiansand får si sin mening gjennom en folkeavstemning. Deres stemmer kan rokke ved enigheten om oppløsning av den nye storkommunen og bidra til at saken til sjuende og sist havner i Stortinget.

Mørk bekrefter at Kristiansand Ap ønsker at representantene fristilles også i behandlingen av lovendring-saken.

Drone fra Tangvall, 12. april 2023

Drone fra Tangvall, 12. april 2023

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Han er langt fra sikker på at det er flertall for å la Søgne og Songdalen løsrive seg fra nye Kristiansand kommune. Dermed kan det tenkes at en fristilling av representantene kan bidra til å flytte flertallet.

En eventuell oppløsning av nye Kristiansand skal tidligst skje i 2028.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Noctiluca scintillans

Mottok flere meldinger om «sjoko-vann»

Drap åsted Porsgrunn, politi

Oliver (22) drept: – Slo for å drepe

Hentet fra Ukraina-prosjektets Facebook side.

Brukte vinduer får nytt liv i Ukraina

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,1 kr
Dyrest kl. 19 2,53 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %