Ordførere vil ha flomhjelp

Fire Gudbrandsdals-ordførere drar til hovedstaden for å be om hjelp etter flomskadene i juni.

Sel

Flomskader i Sel.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Ordførerne i Gausdal, Nord-Fron, Dovre og Sel møter i Olje- og energidepartementet i dag for å be om økonomisk støtte.

Skader for 25-30 millioner kroner

– Vi har 200 skader i vår kommune, og samlet dreier dette seg om 25-30 millioner kroner, sier ordfører Mona Nikolaisen i Gausdal.

– Det er skader på veger og ledningsnett. I tillegg kommer alle avlingsskader som bøndene nå må slite med.

– NVE må få mer penger

De fire ordførerne krever at Norges Vassdrags- og energidirektorat får tilleggsbevilgninger slik at de kommer i gang med opprydningsarbeidet.

– Dette ble gjennomført etter flommen i 1995, og var til stor hjelp. Vi håper at det samme kan gjøres nå. Vi kan ikke gå mot en ny vår nå, uten at vi får sikret oss mot ytterligere flomskader, sier Nikolaisen.

Ordførere på veg til Oslo. Fra v.: Mona Nikolaisen, Bengt Fasteraune, Dag Erik Pryhn og Tove Haugli.

Mona Nikolaisen (Gausdal), Bengt Fasteraune (Dovre), Dag Erik Pryhn (Sel) og Tove Haugli (Nord-Fron) på veg til Oslo.

Foto: Privat