Hopp til innhold

– Byråkratiet forsinker oppryddingsarbeidet

Stein Nordvi i Norges Vassdrags- og energidirektorat mener et tungrodd byråkrati har skylden for at det har tatt så lang tid å rydde opp etter pinseflommen i 2011

Flom i Sel i Gudbrandsdalen

Et utstrakt byråkrati har gjort at oppryddingsarbeidet etter pinseflommen i 2011 tar lengre tid en etter storflommen i 1995.

Foto: Hakon Mosvold Larsen/Scanpix / Reuters

Steinar og Anne-Kari Haugalien

Steinar og Anne Kari Haugalien har ventet lenge på flomryddingsarbeidet.

Foto: Geir Randby / NRK

En familien i Kvam har måttet vente i et og et halvt år før oppryddingsarbeidet etter pinseflommen i 2011 ble satt i gang.

Regionsjefen i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), Stein Nordvi mener byråkratiet er årsaken til at det har tatt lengre tid å rydde opp etter pinseflommen en arbeidet med å rydde opp etter storflommen i 1995.

Utstrakt byråkrati sinker arbeidet

Han sier det er mye som skal på plass før de kan starte oppryddingsarbeidet, og at spesielt planleggingsprosessen forsinker prosessen.

Stein Nordvi

Stein Nordvi i NVE sier byråkratiet sinker oppryddingsarbeidet.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Først skal mange anlegg befares og planlegges før fylkesmann, fylkeskommune og kommunene skal behandle dette planleggingsarbeidet, forklarer Nordvi.

Han gir et sterkt voksende byråkrati mye av skylda for at arbeidet med å rydde opp etter pinseflommen har tatt så lang tid.

– I 1995 var det mye enklere, da tok vi bilder, la dem inn på et kart og startet arbeidet, så det var relativt liten saksbehandling sier Nordvi.

Har ikke ressurser til å takle store miljøkatastrofer.

Han sier regelverket med offentlig innkjøp av utstyr til å starte oppryddingsarbeid og sikring er spesielt tidkrevende.

Men det er ikke bare papirarbeidet som skaper problemer. Verken NVE selv eller private entreprenører har nok ressurser å sette inn ved store naturødeleggelser.

– Vi har en liten anleggsavdeling, få ressurser og det er ikke ressurser tilgjengelig hos det private entreprenørmarkedet.

Han sier at køen derfor blir lang for å få inn folk til å utføre arbeidet med sikring og opprydding når planleggingsfasen er over.