– Vanskelig å forberede storflom

Det er vanskelig å både forberede og håndtere kommunikasjonen rundt storflom, mener flomrammede kommuner i Gudbrandsdalen. Nå stålsetter de seg overfor slemme naturkrefter anno 2012.

Flom i Sel i Gudbrandsdalen

Sel kommune ble hardt rammet av fjorårets pinseflom i Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Foto: Hakon Mosvold Larsen/Scanpix / Reuters

– Å forberede seg 100 prosent er svært vanskelig, sier Ola Næprud, Plan- og beredskapssjef i Sel kommune.

Ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE har sannsynligheten for stor vårflom økt i Gudbrandsdalen den siste tida, mest på grunn av store snømengder i nordvestlige fjellstrøk.

– Man vet ikke hvor det skjer. Derfor er det vanskelig å forberede seg på for eksempel jordskred kontra flom som bygger seg opp over tid, sier Næprud.

Måtte løpe

Han bør vite hva han prater om. Næprud ble landskjent under pinseflommen for snart et år siden, da han midt under et telefonintervju med NRK plutselig fikk nærkontakt med de voldsomme naturkreftene som herjet Gudbrandsdalen.

Han måtte simpelthen legge på sprang for å komme seg unna et jordskred.

Mer enn 200 mennesker måtte evakueres fra hjemmene sine i Gudbrandsdalen. Veier og jernbane ble både ødelagt og stengt i lang tid, og enkelte måtte flytte fra hjemmene sine for godt på grunn av ekstrem rasfare.

Hør Næperud direkte fra jordraset her.

Helikopterbilde flom

200 mennesker måtte i fjor evakueres fra hjemmene sine på grunn av massive vannmasser i Gudbrandsdalen. Noen for godt. Nå venter kommunene på nye møter med flommen.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Usikkert omfang

Det var nettopp i Sel kommune at rassituasjonen kanskje var verst. Ola Næprud er forberedt på at dette kan skje igjen:

– Man må være realistisk. Det er ikke sikkert at det skjer i samme omfang, men man må ta høyde for at slike situasjoner kan bli en realitet igjen, sier han.

Næprud sier det særlig er jord- og steinras som er den store utfordringen i en kommune som Sel der det er mye bebyggelse i bratt terreng.

Telebekymret

Næprud er også bekymret over at telenettet sviktet under flommen i fjor slik at det var vanskelig å få kontakt med folk via mobiltelefon.

Men sms-tjenesten fungerte. Den blir også viktig framover:

– Vi har forberedt oss på å blant annet bruke SMS. I tillegg har vi sikringsradio og jaktradio, så vi bør være forberedt.

I nabokommunen Nord-Fron stoler de ikke lenger på telenettet. Dét har de tatt konsekvensen av:

– Mangel på kommunikasjon, at mobil- og telefonnett faller ut, var vanskelig, sier kommunalsjef Kaija Eide Drønen.

Tok tak

Hun forteller at det skapte problemer i forhold til å nå ut til dem som skulle bidra til å håndtere krisen som oppsto under fjorårets flom.

– Nå har vi kjøpt fire satellittelefoner og skaffet et nytt aggregat nettopp for å sikre oss mot en slik situasjon

Også i Sel kommunen vurderer de nå å kjøpe satellittelefoner:

– Det er under vurdering, sier Næprud:

Flere saker fra Innlandet