Laster kart, vennligst vent...

FÅ I ARBEID: Berre 18 prosent av flyktningane som deltok i introduksjonsprogrammet i 2014 kom ut i arbeid. Det er det dårlegaste talet i heile landet.

Her kjem færrast flyktningar i arbeid - ingen veit årsaka

Ingen andre fylke har dårlegare sysselsetjing av flyktningar enn Sogn og Fjordane. Og ingen anar kvifor.