Her kjem færrast flyktningar i arbeid - ingen veit årsaka

Ingen andre fylke har dårlegare sysselsetjing av flyktningar enn Sogn og Fjordane. Og ingen anar kvifor.

Laster kart, vennligst vent...

FÅ I ARBEID: Berre 18 prosent av flyktningane som deltok i introduksjonsprogrammet i 2014 kom ut i arbeid. Det er det dårlegaste talet i heile landet.

– Sogn og Fjordane kjem dårlegast ut på våre målingar, og det vert dårlegare for kvart år som går, seier seksjonsleiar i Vest, Kofi Amankwah, i Integrerings og mangfaldsdirektoratet, IMDI.

Berre 18 prosent i arbeid

Kofi Amankwah Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

ANAR IKKJE: Seksjonsleiar i Vest, Kofi Amankwah, i Integrerings og mangfaldsdirektoratet, IMDI, seier dei ikkje veit kvifor så få flyktningar kjem seg ut i arbeid i Sogn og Fjordane.

Flyktningar som kjem til Noreg må gjennom eit introduksjonsprogram for å gjere dei betre budde til å ta del i skule og arbeidsliv.

Berre 18 prosent av dei som deltok i Sogn og Fjordane klarte dette. Det er lågast i heile landet, der snittet ligg på 44 prosent.

– Vi veit ikkje kvifor og må finne ut av dette. Vi vert uroa når vi ser tala, seier Amankwah.

Låg status gjev konsekvensar

Knut Steinar Eitungjerde

OPPGITT: Assisterande direktør i NAV Knut Steinar Eitungjerde meiner kommunane ikkje gjev arbeid med flyktningar nok status.

Foto: Fylkestrygdekontoret

Men dei aller fleste flyktningane hamnar hos NAV, og får ulike støtteordningar der. Dette kostar samfunnet fleire millionar kroner årleg berre her i fylket

– Det er absolutt ingen grunn til at vi skal vere dårlegare enn andre på dette. Så vi meiner det handlar om låg status, seier assisterande direktør i NAV Knut Steinar Eitungjerde.

Han meiner arbeidet den manglande statusen i kommunane fører til at jobben med å integrere flyktningar meir utfordrande enn den treng å vere.

– Har de i NAV gjort nok for å betre situasjonen?

– Vi treng alle som kjem til fylket, og vi må berre bli betre på dette. Det gjeld NAV også. Vi er slett ikkje best, og har mykje å gå på, seier Eitungjerde.

Må gjere meir

Jenny Følling

MÅ GJERE MEIR: Leiar i KS Jenny Følling vedgår at kommunane må jobbane hardare for å oppnå betre resultat.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

KS har visst om situasjonen lenge, og meiner dei har prøvd å få kommunane til å prioritere arbeidet med å få flyktningar integrerte. Likevel scorar kommunane i fylket dårlegare enn nokon gong tidlegare.

– Dei er einsame dei som arbeider med dette i kommunane og vi har sett fokus på dette på alle samlingar vi har. Vi trur vi på denne måten kan vere med å heve statusen, seier KS leiar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling.

– NAV meiner dei kan gjere ein betre jobb med dette, kva med KS?

– Ja, vi må berre bli betre. Slik er det berre.

Sidan ingen heilt veit eller forstår kvifor situasjonen er slik, vil IMDI ha møte for å få fleire over frå stønad til arbeidslivet.

– Ja, vi må finne ut kvifor det er slik og kva vi kan gjere med dette.