Hopp til innhold

Norsk slakterinæring taper millioner på MRSA

Slakterinæringen truer med å nekte og hjelpe grisebønder hvor besetningen er smittet med MRSA-bakterien. De mener myndighetene må ta et større ansvar for å hjelpe både bøndene og næringen økonomisk.

Griser før hele grishuset ble tømt og besetningen slaktet.

Mange grisebesetninger har fått påvist MRSA-smitte de siste årene.

Foto: Privat

Ei samla norsk slakterinæring krever nå bedre vilkår, både for seg selv og svineprodusenter som er rammet av den antibiotikaresistente bakterien MRSA.

En bakterie som har ført til at store grisebesetninger er blitt slaktet ned. Dette har ført til økonomiske tap både for bønder og slakterier.

Brev til myndighetene

Ståle Gausen

– Det må bli en regelendring dersom slakteriene skal fortsette denne dugnaden for folkehelsa, sier Ståle Gausen som er direktør for Grilstad og initiativtaker på vegne av slakterinæringen i Norge

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Fredag sendte næringen et brev til Landbruksdirektoratet, Landbruksdepartementet og til Mattilsynet. Der krever de bedre erstatningsordninger, dersom dugnaden for folkehelsa skal fortsette.

– Vi har jo besetninger som har hatt milliontap. Og blir det tilfeller av MRSA må slakteriene bistå med å få fjernet smitten og avlive dyrene. Slakteriene sitter også igjen med millionregninger, sier Ståle Gausen som er direktør for Grilstad og initiativtaker på vegne av slakterinæringen i Norge.

Stor frustrasjon

Frustrasjonen er stor både blant svineprodusenter og slakteriene. For MRSA-smitten har påført dem store tap de mener de ikke får kompensert for.

– Vi må yte bistand med å hjelpe produsentene med søknader som skal sendes inn, og det krever faktisk flere årsverk for mange slakterier, sier Gausen.

Hvis ikke myndighetene kommer opp med bedre støtteordninger, kan konsekvensene bli store.

– Vi må sette oss ned med myndighetene og prøve å finne et regelverk som er tilpasset den virkelige situasjonen. Dette er en veldig spesiell sykdom som føres av mennesker, og som ikke gjør at grisene blir syke eller at kjøttet blir dårlig, sier Gausen.

Merker uro

– Det er heller ikke noe smitterisiko å spise kjøttet. Finner vi ingen løsning kan bøndene nekte Mattilsynet å ta prøver, og slakteriene sier det må være myndighetene som skal løse problemene, sier Ståle Gausen.

I forrige uke fortalte NRK om to svineprodusenter , hvor den ene nektet Mattilsynet å komme inn i grisehuset, mens den andre ville nekte nedslakting dersom MRSA ble oppdaget. Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet sier deres arbeid for det meste går greit, men merker uro blant bøndene.

– Saneringsarbeidet har gått veldig greit. Vi har opplevd positive produsenter som har gjort en jobb for storsamfunnet. Men vi opplever også at enkelte deler av saneringen har gitt noe uro i den siste tiden, sier Schei-Berg.

– Har ikke skjerpet regelverket

Landbruksdirektoratet har mottatt brevet, og sier at disse bekymringene ikke er nytt for dem.

Seniorrådgiver, Tron Bøe, sier de ikke er enige i at regelverket er skjerpet, og at det gis erstatning i noen tilfeller.

– Når dyr kan slaktes ordinært, så påløper det ikke ekstra kostnader. Og det gjelder de aller fleste MRSA-sakene. Men man har noen saker hvor det blir fattet hastevedtak fra Mattilsynet, og der vi har sagt til fylkesmennene at de må gjøre konkrete vurderinger når det gjelder erstatning, sier Bøe.

– Vi sier ikke at det er uaktuelt å dekke slike kostnader, sier han.

Siste fra Trøndelag