NRK Meny
Normal

21 bønder i fylket har fått millionerstatning

Det er utbetalt om lag 36 millioner i erstatning til svinebønder etter utbrudd av bakterien MRSA.

GRIS

Etter MRSA-utbruddet i fjor var det flere bønder som måtte slakte grisebesetningen sin.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Dersom MRSA blir påvist i en svinebesetning, gir Mattilsynet pålegg om nedslakting og bonden må gjøre store forbedringer for å fjerne smitten på gården.

Både på Haugalandet og på Jæren har det vært utbrudd av bakterien hos griser i løpet av de tre siste årene. Det er også funnet MRSA hos storfe i en av dyrebesetningene i Rogaland som tidligere har testet positivt for de antibiotikaresistente bakteriene på svin.

MRSA-bakterier er en type gule stafylokokker som har utviklet motstandsevne mot flere typer antibiotika, og disse bakteriene kan smitte mellom folk og dyr.

Startet for tre år siden

Det første utbruddet av MRSA på gris i Rogaland var i 2013. I 2014 var det bare ett nytt utbrudd, og Mattilsynet fikk nesten kontroll på bakterien.

Men i 2015 økte smittespredningen. Fire utbrudd spredde seg til hele 34 gårder landet rundt.

21 foretak i fylket har nå fått erstatningsbeløp etter utbruddene, opplyser landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Totalt er det utbetalt opp mot 36 millioner.

  • 14,3 millioner til dyr
  • 21,5 til saneringsplaner (utbedringer på gårdene for å fjerne smitten)
  • 5,8 millioner for produksjonstap

Høyere satser ved MRSA-smitte i framtida

Landbruksministeren foreslo i februar å øke erstatningen til svineprodusenter som blir pålagt å slakte dyr som smittes av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA.

Det er fastsatt nye forskrifter om erstatning. Denne innebærer høyere satser for dyr og egeninnsats og gjelder framtidige pålegg fra Mattilsynet etter 3. juni 2016.

Det er til nå i år ikke påvist nye tilfeller av MRSA i Rogaland.