Hopp til innhold

- Verdiløs undersøkelse

Slammet som er deponert i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ligger der det skal, fastslår Norges Geologiske undersøkelse i en ny rapport. Are Dammann i Innbyggerinitiativet på Nesodden mener derimot rapporten er verdiløs.

Slammet ligger der det skal

Illustrasjonen viser at sjøbunnen i området som er dekket av deponerte masser har relativt lav akustisk reflektivitet. Det betyr at de deponerte massene er betydelig bløtere enn den avgrensende, naturlige sjøbunnen og de eldre fyllingene, skriver NGU.

Foto: Illustrasjon: NGU

Forskere har gjort målinger av slammet og sammenlignet med data fra før deponeringen startet.

Samsvarer med Oslo havns tall

Oslo havn oppgir å ha mudret og deponert cirka 340.000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fram til april 2008. NGUs beregninger av mengden slam i deponiet samsvarer med Oslo havns tall for hvor mye som er ført ned på dypet.

- Vi mener hele undersøkelsen er nokså verdiløs fordi de har jo ikke selv målt hvor mye som er gravd opp. De har kun Oslo havns tall å forholde seg til, sier Dammann.

NGU har for første gang i Norge brukt seismisk utstyr og sonar til å kartlegge deponerte masser på sjøbunnen.

Giftdeponering ved Malmøykalven

Giftdeponering ved Malmøykalven.

Foto: Åsmund Haslie/NRK

- Kontrasten er tydelig

- Tiden som signalene bruker gir oss en nøyaktig dybde, mens intensiteten i signalene forteller oss om sjøbunnen er hard eller myk, forteller forsker Aivo Lepland på NGUs hjemmesider.

- Området som er dekket av deponerte masser, er betydelig bløtere enn den avgrensende, naturlige sjøbunnen og de eldre fyllingene. Kontrasten er tydelig og det er lett å tolke grensene, sier han.

- Massene ligger i et begrenset område

Lepland sier til NRK Østlandssendingen at de skriver om en viss feilmargin i rapporten, men at de ikke tror det er mer enn pluss/minus 20 000 kubikkmeter.

- Er det noe som tyder på en spredning utenfor deponiet?

- Nei, den kontrasten mellom nedførte masser og opprinnelig sjøbunn er tydelig og det viser at nedførte masser ligger i et begrenset område der, sier Lepland.

- Ikke til å stole på

Dammann mener en ikke kan stole på konklusjonen om at massene ligger der de skal.

- Oslo havn har hatt lang tid til å justere disse tallene slik de passer med det de visste nå ville komme, sier han.