Hopp til innhold

- Foregår på forsvarlig vis

Oslo Havns tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven foregår på forsvarlig vis. Det mener Statens forurensningstilsyn.

Giftdeponering ved Malmøykalven
Foto: Åsmund Haslie/NRK

I går måtte politiet fjerne aksjonister etter at de gikk ombord i lekteren, som skal dekke til slamdeponiet utenfor Malmøykalven. De ønsket å stoppe tildekkingen som de mener ikke er god nok.

Men det er SFT uenig i, og tilsynet vil derfor ikke stanse arbeidene.

Les: Ikke forurenset etter slamdumpingen

Dekker til deponiet med rene masser

Deponeringen av forurensete masser er avsluttet og deponiet dekkes til med rene masser. Tildekkingen ”legger lokk på” deponiet. Dette er viktig for å hindre spredning av forurensede masser fra deponiet.

Tildekkingen er fullført når Oslo Havn kan dokumentere at hele deponiet er dekket med minst 40 cm rene masser, slik kravet er i tillatelsen fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Les: - Miljømessig forsvarlig deponi

Har kontrollert tildekkingen

SFT har kontrollert tildekkingen av dypvannsdeponiet to ganger for å sjekke at kravene i vår tillatelsen følges. Deres vurdering ved disse inspeksjonene var at tildekkingen foregikk tilfredsstillende.

SFT fikk i tillegg Det Norske Veritas (DNV) til å foreta en faglig, uavhengig vurdering av tildekkingen. DNV konkluderer med at arbeidene forløp som normalt ved de to tømmingene de observerte i mai. De mener også at de rene tildekkingsmassene er godt egnet til formålet.

Les: Avviser det meste i dumping-tiltale