Hopp til innhold

Solveig Horne vil gi fosterforeldre større innflytelse

Barne- og familieminister Solveig Horne vil unngå flyttinger fra fosterhjem. Derfor åpner hun for å gi fosterforeldre mer innflytelse i fosterhjemsomsorgen, og ber kommunene få på plass en meklingsordning.

Solveig Horne intervjues av Jeannette Platou i forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren "Brustne Hjerterom"

Se Brennpunkt-programleder Jeannette Platou intervjue barne- og familieminister Solveig Horne.

På bakgrunn av NRK Brennpunkts dokumentar «Brustne hjerterom» om fosterforeldre, vurderer hun å gi fosterforeldre muligheter til å bytte saksbehandler i barnevernet om det oppstår konflikter.

Om det også er kapasitetsprobloemer i en kommune, mener hun også det bør vurderes å flytte omsorgsansvaret for et barn ut av kommunen.

Les også:
– Året som fosterforeldre ble vår verste tid

Barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) sier til NRK at det er uakseptabelt at fosterforeldre ikke får den hjelpen de trenger av barnevernet.

– Det må være ett mål her: Hva som er barns beste. Barn skal slippe å flytte fra den ene fosterfamilien til den andre. Det krever at vi har en tett og god oppfølging og samarbeid med barnevernet, sier Horne til NRK.

Vil ha mekling ved uenighet

Solveig Horne tror det kan være en god idé med en ordning der en uavhengig instans mekler mellom barnevernet og fosterfamiliene.

– Vi må komme tidligere inn ved uenigheter, og få på plass en mekling så man får på bordet hva som er uenighetene, sier barneministeren.

Solveig Horne ber nå kommunene finne meklingsordninger der det oppstår konflikter mellom fosterhjem og barneverntjenesten:

– Det må være et system for dette ute i kommunene. Hvordan de innretter det får være opp til kommunene. Først og fremst ønsker jeg enda tettere oppfølging av fosterforeldre enn i dag. Hvis det blir en konflikt må hver enkelt kommune finne ut hvordan de løser dette. Det kan være en annen person i kommunen eller en annen kommune som mekler for å finne en løsning, sier Horne til NRK.

– Barna taper

– Når det er kommet så langt at fosterforeldre gir opp, er det barna som taper, og da må det kommunale barnevernet gjøre alt de kan for å unngå et slikt brudd og komme til enighet med fosterforeldrene, sier Horne.

25 prosent av fosterbarna opplever å måtte flytte fem eller flere ganger. I 2012 ble 133 barn under barnevernets omsorg flyttet tre eller flere ganger innenfor samme år, viser tall fra SSB.

Horne sier at det ikke er akseptabelt at barn under barnevernets omsorg må flytte så mange ganger.

– Vi skal skape en stabiliet og trygghet for de barna vi overtar omsorgen for. De skal få en bedre hverdag enn de hadde før. Det klarer vi ikke når vi ser at barn flytter fra den ene familie til den andre, sier Solveig Horne.

Ida Vikaune var fostermor til en syk jente i tre år. Etter uenighet om hjelpebehov flyttet barnevernet jenta til et annet fosterhjem, Ida og mannen hadde ikke rett til å klage på vedtaket.

Video: Ida Vikaune forteller om å miste omsorgen for fosterdatteren

Prøvde å få til mekling

Ida Vikaune og Stein Løkke Tomassen ble fratatt fosterjenta som de hadde hatt omsorgen for i omkring tre år. Jenta var svært pleietrengende, fosterforeldrene og barnevernet var uenige om hvor mye hjelp familien skulla ha.

Ida og Stein ville kople inn Fylkesmannen og Statens Helsetilsyn for å mekle med barnevernet. De følte at forholdet mellom dem og barnevernet hadde blitt fastlåst.

– Planen var å sette opp en dato som kunne passe for barnevernet, helsetilsynet og oss. Vi ventet på tilbakemelding fra barnevernet om når det kunne passe. I stedet for å svare, kommer barnevernet med en oppsigelse, forteller Vikaune.

Barnevernskonsulent Marit Solem BFT Midtbyen, Trondheim, sier at det aldri var aktuelt å mekle med Ida Vikaune og Stein Løkke Tomassen fordi de var uenige om den videre omsorgen og ville si opp fosterhjemsavtalen med ekteparet.

Ikke bukken og havresekken

Tove Wahlstrøm, generalsekretær i Fosterhjemsforeningen, synes det er interessant at barne- og familieminster Solveig Horne åpner for å mekle i konflikter mellom barnevernet og fosterforeldrene.

– Dette åpner for en rekke spørsmål om hvordan man skal organisere en slik mekling, fosterfroeldres partsrettigheter - i det hele tatt hvilken status fosterforeldrene skal ha i forhold til barnevernet, sier Wahlstrøm.

Hun mener at et minstekrav må være at meklingen flyttes ut av kommunene, og at en uavhengig person eller instans benyttes slik at meklingen oppleves som reell.

– Det er viktig at dette ikke oppleves som en bukken og havresekk-situasjon, hvor kommunen mekler med seg selv, suier Wahlstrøm som også mener at det er viktig at en mekler har relevant utdanning som feks en psykolog.

Fosterforeldre mangler rettigheter

Elisabeth Backe-Hansen

Barnehjemsforsker Elisabeth Backe-Hansen

Foto: NRK

– Jeg tror det vil hjelpe veldig hvis man tar en diskusjon om fosterforeldre kan få partsrettigheter igjen.

Det sier en av Norges fremste eksperter på fosterhjemsomsorgen, NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen.

Hun arbeidet tidligere som psykolog og saksbehandler i Barnevernet, og forteller at det er en ubalanse i forholdet fosterforeldre og barnevernet.

– Jeg synes det er dumt at fosterforeldre er oppdagstakere og at det kommunale barnevernet er oppdragsgivere. Man trenger en større likeverdighet slik at man kan snakke som medmennesker, mener Backe-Hansen.

Fryktet hjemmebesøk

Selv opplevde hun at fosterforeldre fryktet å få henne på hjemmebesøk:

– Fosterforeldre har sagt til meg at «det passet ikke så godt at du kom nå, for jeg var så redd for at du ville bruke det mot oss», forteller Backe-Hansen.

Elisabeth Backe-Hansen forteller at noen fosterforeldre følte seg truet:

– Noen fosterforeldre får høre fra saksbehandlere at «hvis dere bråker, tar vi fosterungen». Heldigvis gjelder det ikke mange, men det er en maktulikhet som kan utspille seg på mange måter, sier hun.

– I siste instans handler dette mye om menneskelige relasjoner, en følelse av respekt, at du har din verdighet og blir tatt på alvor. Mange fosterfamilier får det til sammen med barnevernet, men det handler om å bygge gode relasjoner over tid og gjennom jevnlige møter. Man skal ikke bare snakke sammen når det er vanskelig, men ellers også, sier Elisabeth Backe-Hansen.

Må ta fosterforeldre på alvor

Barne- og familieminister Solveig Horne sier at det er en utfordring å skaffe nok fosterforeldre.

– Jeg håper flere kan ta på seg å bli fosterforeldre. Men skal vi klare det, må vi vise at vi gir fosterfamiliene en tett og god oppfølging, og lytter til hvilke behov de har. De har tatt på seg en stor oppgave med å være foreldre for staten. Skal vi lykkes med å få flere fosterforeldre på plass må vi vise at vi tar dem på alvor, sier Horne.

Norge har et stort behov for flere fosterfamilier. Sissel og Arnt påtok seg omsorg for to søsken av de i alt 10.000 barna som ikke kan bo hos egne foreldre. Men etter å ha knyttet seg tett til barna, fant de ut at den lille jenta og gutten hadde langt større problemer enn hva barnevernet hadde informert dem om. I Brennpunkt forteller flere fosterforeldre om et barnevern som ikke gir dem støtten de trenger. Til slutt måtte Arnt og Sissel selv gi opp, mens barna ble skilt og sendt til hvert sitt nye fosterhjem.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Brustne hjerterom».