Ulvesonen

Ulvesona begynner sør for Rendalen. Den strekker seg øst for Glomma gjennom Hedmark og gjennom deler av Oslo, Akershus og Østfold. Her kan tre ulvefamilier etablere seg.

 

Ulvesonen (grønt) og Rendalen (rødt)

For ulv er det fastsatt en egen forvaltningssone for ynglende ulv avgrenset av fylkene Østfold, Oslo, Akershus med unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva, Hedmark med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, samt de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elverum og Åmot.


Nemnden i region 4 skal samarbeide med rovviltnemnden i Hedmark om forvaltning av ulv