Hopp til innhold

Tømmer kloakk på oliventrærne

NAHALIN/VESTBREDDEN Kloakk tømmes rett i vannet. Trær hugges eller brennes ned. Oliven stjeles. Mur og gjerder settes opp rundt jordbruksland og vannkilder. Israelske bosettere bruker flere knep for å skille palestinerne fra de livsviktige oliventrærne.

kloakk Nahalin

KLOAKK: Ordfører Osama Shakarne og Mahmoud Lannoon og døtrene viser hvor israelske bosettere tømte kloakken rett ut på oliventrærne som brødfør flere av familiene i den palestinske landsbyen Nahalin.

Foto: Anne Vinding / NRK

- Vi er redde for å gå til oliventrærne. I fjor kom det flere bosettere og kastet stein på oss mens vi plukket oliven. Det er folk her i landsbyen som sitter i rullestol etter å ha blitt skutt på mens de høstet oliven fra sine egne trær, forteller Hadia Najajjra.

Familien er avhengig av inntekten fra oliventrærne. Men så lenge jordbruksområdet deres ligger utenfor landsbyen er det vanskelig å få høstet dem.

- Bosetterne har bygget hus og hjem der vi hadde oliventrær. De få trærne som er igjen trenger vi tillatelse fra israelske myndigheter for å komme til. Men vi skal prøve å dra dit i år også. Da skal vi samle hele familien; tanter, onkler, barn og alle skal gå dit sammen samtidig. Da vil det bli vanskeligere for bosetterne å angripe oss. Jeg tror ikke de vil kaste stein hvis vi har med barna, sier Najajjra.

Inne på kjøkkenet serverer hun store gode blå druer. Dyrket i familiens egen hage. De siste årene har de gravd opp hele hagen og plantet både druebusker og oliventrær for eget bruk.

- Tidligere hadde vi plass og hage rundt oss, nå er vi nødt til å ha flest mulig trær og busker, forklarer hun.

Ulovlig

Den internasjonale domstolen i Haag. Høyesterett i Israel. FN, Norge og andre vestlige land. Alle slår fast at palestinerne skal ha rett til å drive landbruk og høste oliven fra sine egne trær. Likevel er det flere israelske bosettere som gjør det de kan for å hindre dette. Og flere av dem med israelske myndigheter støttende i ryggen.

Nahalin oliventrær

FRYKTER VOLD: Hadia Najajjra og barna frykter vold fra israelske bosettere når de skal høste oliventrærne sine.

Foto: Anne Vinding / NRK


FN-organisasjonen OCHA oPT slår fast at bare i løpet av en måned er nærmere 1000 trær blitt ødelagt av israelske bosettere, og flere hundre palestinske bønder nektet adgang til deres oliventrær bak muren eller i nærheten av bosetningene. Oliventrærne er ifølge FN helt avgjørende for økonomien og livene til rundt 100,000 palestinske familier bare på Vestbredden.

Den samme organisasjonen rapporterer også om økt vold mot palestinere og palestinsk jordbruksland fra bosettere de siste årene. I 2011 ble 120 palestinere skadet i sammenstøt med israelske bosettere. For israelere var tallet 23. Og det er rapportert om 291 hendelser hvor palestinsk jordbruksland ble skadet. For landområder eid av israelere er tallet 13.

- Bosetterne heller kloakken fra bosetningene rett ned i våre avlinger. Dermed kan ikke vi spise det vi dyrker. Kloakken luktet også helt forferdelig, og i tillegg kom det utslipp av farlige stoffer som de ikke vet hva er, men som drepte trærne og buskene i området, forteller Osama Shakarne.

Som ordfører i landsbyen Nahalin bor han med utsikt rett mot den ulovlige israelske bosetterkolonien Beitar Illit. Dermed har han også måttet se rett på både kloakktømming, hugging og brenning av trær uten å kunne gjøre noe.

- Flere oliventrær er blitt hugget. Og andre er brent av bosetterne. Men selv om vi så at det brant så fikk vi ikke inn en brannbil fordi veien dit er stengt. Våre palestinske brannbiler får ikke lov til å kjøre på den veien som ligger rett ved bosetningen. Dermed måtte vi sitte og se på at trærne brant ned, forteller han.

Ingen straffet

To palestinske uavhengige organisasjoner har bedt israelske myndigheter se på hendelsen fra 2011 da bosetterne tømte kloakken direkte i Nahalins jordbruk. Ifølge Land Research Institute og Wafa gikk kloakken over i drikkevannet også.

Men ingen har blitt straffet for hendelsen. Den israelske organisasjonen Yesh Din har siden 2005 sett på 162 saker hvor bosettere er blitt anmeldt for vold eller ødeleggelser av palestinsk jordbruksland. Kun en person er blitt straffet.

- Det har vært en alarmerende økning av angrep på palestinere mens de skal høste oliventrærne sine. Antall angrep er vesentlig større i år sammenliknet med i fjor. Trær er blitt ødelagt, palestinere har blitt angrepet mens de har høstet oliventrærne og bosettere har stjålet avlinger, påpeker organisasjonens advokat Michael Sfard.

I et brev til øverstkommanderende for de israelske sikkerhetsstyrkene på Vestbredden, Amos Yaacov krever Sfard bedre beskyttelse for de palestinske bøndene. Konflikten er ikke ny. Israels høyesterett har tidligere slått fast at sikkerhetsstyrkene har et ansvar for å ivareta palestinernes trygghet, samt permanent å være til stede i de områdene med høyt konfliktnivå mellom israelere og palestinere.

- Tallene viser en pågående svikt av israelske sikkerhetsstyrker i å ivareta og beskytte den palestinske befolkningen og deres interessere på Vestbredden mot vandaler og kriminelle. Tallene viser også bare begynnelsen av sesongen. Vi kan bare anta hvordan volden vil utvikle seg etter hvert som sesongen for innhøsting kommer for fullt. Denne sesongen virker spesielt voldelig, mener Sfard.

Uklare tall

Den EU-finansierte hjelpeorganisasjonen Oxfam peker i sin siste rapport på at 800,000 oliventrær har blitt ødelagt siden 1967, og at det har medført et tap for den palestinske økonomien på over 300 millioner kroner.

Samtidig mener Oxfam at palestinerne kan doble inntekten sin fra dagens oliventrær dersom de investerer i mer effektivt landbruk.

- Men det er meningsløst å investere i mer effektivt landbruk så lenge israelerne hindrer palestinerne i å komme til sine landområder samt hindrer dem adgang til både lokale, nasjonale og internasjonale handelsmarkeder, slår Oxfam fast.
I deres siste rapport peker de på et utall av hindre for de palestinske bøndene:

  • Begrenset adgang til internasjonale handelsmarkeder grunnet Israels restriksjoner på bevegelse.
  • Vold og trusler fra bosettere
  • Utestengelse av palestinere fra deres egne landområder.
  • Stjeling av avlinger
  • Kutting og brenning av trær
  • Mangel på vann etter at vannkilder er blitt stjålet

For innbyggerne i Nahalin er situasjonen ifølge ordføreren preget av alle hindrene som Oxfam ramser opp. Den lille landsbyen er omringet av bosetninger på alle kanter.

- Bosetterne og de israelske myndighetene har skapt en atmosfære med nabo-vold; steinkasting, molotovcocktail og vold. Vi ønsker fred. Vi vil leve i fred. Men hvis fred betyr at israelerne tar over vår jord, våre hus og brenner ned våre avlinger. Da vil vi ikke ha fred, mener ordfører Shakarn.

10 millioner oliventrær står i dag på Vestbredden. De står for nesten halvparten av alt jordbruk for palestinerne, og kan på et godt år gi 34.000 tonn med olivenolje. Det gir mat på bordet og ly over hodet til mer enn en av ti palestinere. I tillegg kommer alle de som jobber med oliven som kjøpmenn, transport, presserier også videre.

De palestinske myndighetene gjør det de kan for at det palestinske folk skal få det bedre. Men vi ønsker å klare oss selv. Hvis vi bare får beholde våre egne trær og busker, stelle dem og høste dem, så trenger vi ikke hjelp, avslutter Najajjra før hun byr på flere druer og oliven.


Alt fra egen hage – og ikke fra jordområdet familien eier utenfor landsbyen.