NRK Meny
Normal

Foreldreløse barn rekrutteres til rusmiljøet

Mange av barna som forsvinner fra asylmottakene havner i Oslos narkomiljøer. Her lever de av å selge narkotika og blir ofte ikke tatt hånd om av hjelpeapparatet.

Mindreårig asylsøker

'Abdi' er en av mange hundre mindreårige asylsøkere som har forsvunnet fra norske asylmottak de siste årene. Han er en 'dubliner', det vil si at han ble registrert som asylsøker i et annet land før han kom til Norge. Søknaden hans om asyl skal i teorien behandles av det første landet hvor han er registrert.

Foto: Skjermdump: NRK

Ifølge UDIs oversikt har over 600 mindreårige har forsvunnet fra norske asylmottak de siste ti årene. Mange blir aldri funnet igjen.

Forsvinner fra asylmottak på Østlandet

De siste 18 månedene har Uteseksjonen i Oslo registrert over 40 enslige mindreårige asylsøkere i byens åpne rusmiljøer. Noen av disse barna er rusmisbrukere, mens andre selger narkotika.

Ofte har barna forsvunnet fra asylmottakene på Østlandet, forteller miljøarbeidere som oppsøker rusmiljøene daglig.

Det er arabisktalende menn som rekrutterer og styrer asylsøkerbarna.

Samfunnet lite villig til å hjelpe

Bare i løpet av de første tre månedene har Uteseksjonen registrert ti nye ungdommer på Plata – det åpne rusmiljøet utenfor Oslo Sentralstasjon.

Miljøarbeiderne er frustrerte over hvor lite samfunnet er villig til å hjelpe disse vanskeligstilte barna.

Hvis det hadde stått en norsk 15-åring i aktiv salg på Jernbanetorget, og vi hadde ringt til Barnevernvakten, da hadde det skjedd ting. Det hadde blitt opprulling, sier Mari Nythun Utheim fra Uteseksjonen i Oslo.

(Saken fortsetter nedenfor bildet)

Plata

Det er her, på Plata ved Jernbanetorget i Oslo, at mange mindreårige asylsøkere får sitt første møte med Norge.

Foto: NRK

Men Barnevernvakten avviser dette og sier at de behandler alle barn likt. De mener at det er mer krevende å oppspore enslige mindreårige asylsøkere enn barn som er fastboende i Norge.

– Det er ikke mange personer som kjenner barnet og dets nettverk. Da har vi veldig lite informasjon å gå etter, sier Younas Mohammad-Roe, som er koordinator i Barnevernvakten i Oslo for leting av barn som blir meldt savnet.

Har ingen statistikk

Barnevernvakten klager også over at de sjelden får bilder og gode nok beskrivelser av barn som forsvinner fra mottakene.

– Men fører dere statistikk over slike saker som Uteseksjonen?

– Vi har nok ingen statistikk, men vårt inntrykk er at det har dreid seg mye om nordafrikanske gutter det siste året, sier Younas Mohammad-Roe til NRK Brennpunkt.

Han baserer seg på meldingene han får fra Uteseksjonen og Politiet, og innrømmer at Barnevernvakten burde fører bedre statistikk over hvor mange enslige mindreårige de etterlyse og finner.

– Ungdommer ingen føler ansvar for

– De finner det jo veldig raskt. Når de kommer ut av Oslo Sentralstasjon, kommer de rett ut i rusmiljøet på Jernbanetorget. Der er det veldig kjapt å knytte kontakter, sier Mari Nythun Utheim.

Miljøarbeideren fra Uteseksjonen får støtte av kollegaen:

– Det er jo tunge saker. Vanskelige saker. Og det er ungdommer som på en måte ingen nesten vil ha da. Som ingen faktisk tar tak i og føler skikkelig ansvar for, sier William Parkinson.

(Saken fortsetter nedenfor bildet)

Uteseksjonen

Mari Nythun Utheim og William Parkinson fra Uteseksjonen er bekymret over hvor få ressurser som settes inn for å hjelpe forsvunne asylsøkerbarn.

Foto: Skjermdump: NRK

Systemsvikt

Børge Erdal, som er avdelingsleder i Uteseksjonen i Oslo, sier til NRK at samarbeidet mellom Barnevernvakten og Uteseksjonen er tilfredsstillende.

I en e-post til NRK skriver Erdal følgende:

«Uteseksjonen understreker at vårt samarbeid med Barnevernvakten i Oslo er godt rundt denne gruppen unge. At vi stadig påtreffer enslige mindreårige asylsøkere i tilknytning til åpne rusmiljø i Oslo er i første rekke et uttrykk for systemsvikt. Våre oppsøkere opplever at disse unge ikke er sikret de samme barnevernfaglige rettighetene som norske barn.»

Eksterne lenker: