Hopp til innhold

Kan likevel få kvikksølvskader godkjent

Tannlegeassistenter som mener de er skadet av kvikksølv, kan likevel få plagene godkjent som yrkessykdom.

Kobberamalgam

Når kobberamalgam varmes opp, frigjøres store mengder kvikksølvdamp. Tannhelsesekretærer som arbeidet med kobberamalgam på 60-, 70- og 80-tallet har rapportert om helseskader.

Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Trygderetten kom 25. november i år med en kjennelse, der en tannlegeassistent tapte kravet om å få godkjent plagene sine som yrkessykdom.

Det var Arbeidsdepartementet som ba Trygderetten behandle en ny kvikksølvsak for å få en prinsipiell avklaring på lovtolkningen i yrkessykdomssaker.

Dette kom i stand etter at en tannlegeassistent vant fram med sitt krav i Trygderetten i desember i fjor. Retten sa den gang at NAV feiltolket lovverket.

Utelukker ikke at kvinner er skadet

Kjennelsen betyr likevel ikke at ingen tannlegeassistenter er skadd av kvikksølv.

-Vi ser denne kjennelsen som en avklaring på hvordan regelverket for yrkessykdomsområdet skal forstås, sier statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad.

Les også: Det farlige amalgamet

– Betyr dette at ingen tannlegeassistenter kommer til å få godkjent sine symptomer på kvikksølvforgiftning som yrkessykdom?

– Nei. Den som mener å ha fått sykdom på grunn av eksponering for kvikksølv kan sette fram krav om godkjennelse som yrkessykdom for Arbeids- og velferdsetaten. Saker som har vært stilt i bero i påvente av Trygderettens kjennelse, kan nå tas opp til behandling, sier Støstad.

En rekke saker på vent

Jan-Erik Støstad

Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad

Foto: Arbeidsdepartementet

NAV har allerede en rekke kvikksølvsaker til behandling, og flere av dem har vært vurdert i over fire år, uten at det er truffet en avgjørelse.

Etter kjennelsen i Trygderetten vil NAV nå gjenoppta saksbehandlingen. Kjennelsen fra Trygderetten gjør at etaten vil anvende den samme lovtolkningen av yrkessykdomssaker som de har brukt tidligere.

Fagforeningene til tannlegeassistentene har allerede varslet at de kommer til å anke eventuelle avslag i kvikksølvsakene til topps i rettssystemet.