Smitte i norsk drikkevann

1,4 millioner nordmenn får vann som kan inneholde sykdomsfremkallende parasitter, selv om vannverkene plikter å rense bort smittestoffer.

Giardia i vannet.
Foto: NRK Brennpunkt

 

 

Tips og kontakt om denne saken: drikkevann@nrk.no  

Norsk vann er ikke så rent som vi tror. I dag får 1,4 millioner nordmenn vann som kan inneholde sykdomsfremkallende parasitter. 

Dette til tross for at eierne av vannverk er forpliktet til å ha rensemetoder som kan hindre smittestoffer i å nå frem til våre vannkraner.

5000 smittede i Bergen

Høsten 2004 ble rundt 5000 mennesker i Bergen smittet av den aggressive mageparasitten giardia. Kloakk fra husene i nærområdet hadde rent ut i den kommunale vannkilden.

De syke fikk først magesmerter, diaré og kvalme, men for svært mange førte mageparasitten til langvarig sykdom.

 

Minst 300 mennesker i Bergen har fremdeles plager som skyldes parasitten, mer enn to år etter sykdomsutbruddet.

I en kartlegging gjort av Haukeland Universitetssykehus rapporterer over 100 av dem at de er plaget med akutt trøtthet og et tjuetalls pasienter har fått påvist ME, kronisk utmattelsessyndrom.

Frykter nye epidemier 

Giardia-parasitt
Foto: Scanpix/AP

 

Parasitten som slo ut flere tusen bergensere kan føre til nye epidemier i Norge. Alt i 1999 slo Norges Veterinærhøyskole fast at giardia-parasitten finnes i drikkevannskilder over hele landet. Forskerne ved Veterinærhøyskolen undersøkte råvannet fra 147 norske vannkilder, og fant giardia-parasitter i nær 20 prosent. Cryptosporidium, som er en annen fryktet mageparasitt, ble funnet av 25  prosent av vannkildene.

Forsker Lucy Robertson tror det var tilfeldig at det første store utbruddet av Giardia i Norge kom akkurat i Bergen.

- Mange vannverk i Norge har dårlig vannbehandling og vi vet at disse parasittene finnes over alt. Så det måtte skje. Ikke nødvendigvis i Bergen, men ett eller annet sted i Norge. 

 

Giardia i vannet.
Foto: NRK Brennpunkt

Klor hjelper ikke 

Det finnes i dag flere rensemetoder som kan fjerne eller drepe parasittene slik at de ikke havner i drikkevannet til forbrukerne. Blant dem er UV-stråling, membranfiltrering og ozonering.

Til tross for at vannverkseiere og myndighetene siden slutten av 90-tallet har visst at klor ikke kan stanse parasittene, er det eneste rensemetode ved mange av de største vannverkene. Tall fra Folkehelseinstituttets vannverksregister viser at det i dag er 1, 4 millioner nordmenn som får vann fra et vannverk som ikke kan drepe eller fjerne parasitter.

Dermed får nesten hver tredje nordmann drikkevann som kan gjøre oss syke.  

 

Svein Hindal
Foto: NRK Brennpunkt

Bryter drikkevannsforskriften

Et eksternt utvalg har gransket utbruddet av giardia i Bergen. I rapporten som ble lagt frem i mai i fjor slo utvalget fast at utbruddet kunne ha vært unngått dersom Bergen kommune hadde fulgt regelverket som gjelder for drikkevann.

Drikkevannsforskriften slår fast at alle vannverk skal ha to hygieniske barrierer i vannforsyningen og at én av dem må kunne fjerne smittestoffer - som bakterier, virus og parasitter.

Svært mange norske vannverk mangler to hygieniske barrierer i vannforsyningen sin i dag.

- Risikoen for at det kommer nye vannbårne epidemier i Norge er nok absolutt til stede, for alt for mange anlegg er for dårlige når det gjelder råvannskvalitet og sikkerhet gjennom to barrierer slik de skal ha i henhold til forskriftene, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Svein Hindal.

Han satt i utvalget som gransket giardia-utbruddet i Bergen og er forbauset over at ikke politikere og statlige myndigheter er mer engasjert i å trygge drikkevannet.

- Under halvparten av norske vannverk er godkjent etter gjeldende drikkevannsforskrift. Og det forundrer meg at dette ikke er blitt et større politisk tema, for vi snakker om det viktigste næringsmiddelet for den norske befolkning, sier Hindal.

Bare fire av ti vannverk er godkjent

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med vannverkene og godkjenne dem. Godkjenningsplikten for vannverk ble innført alt i 1951, men fremdeles er bare 37 prosent av de godkjenningspliktige vannverkene endelig godkjent. Seksjonssjef for vann, fôr og biprodukter i Mattilsynet, Brynjulf Melhuus, tør ikke spå hvor lang tid de vil bruke på å få alle vannverkene godkjent.

- Det tør jeg ikke si noe om, det blir nok ikke i min tid, sier Melhuus

Svein Hindal hos Fylkeslegen i Hordaland mener at både Mattilsynet og sentrale politikere bør legge press på kommuner og vannverkseierne for å sikre oss trygt drikkevann.

- Det viktigste nå er å få større fokus på problemstillingene både politisk og i fagmiljøene og at det går helt klare signaler til vannverkseiere om at lovgivningen skal følges opp. Man forventer at vannverkene er godkjent og drevet på en forsvarlig måte i tråd med de forskrifter som gjelder til enhver tid. Og det ansvaret må folk kunne forvente at at våre politikere og sentrale myndigheter ivaretar. 

Tips og kontakt om denne saken: drikkevann@nrk.no