Hopp til innhold

Sjekk farene der du bor

Lurer du på om det kan være fare for flom, jordskred, snøras eller kvikkleireskred der du bor? Se oversikten her.

Kommuneundersøkelse ROS-analyse

I kommunesøket kan du se om det er kan være fare for skred eller flom i din kommune, og om kommunen har gjennomført lovpålagt kartlegging av farer.

Foto: NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I denne kommuneoversikten har vi samlet aktsomhetskart for snøskred, aktomhetskart for jord- og flomskred, kvikkleirekart og flomsonekart.

Kartene er laget av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som et hjelpemiddel i arealplanlegging, overvåking og beredskap.

Sjekk din kommune:

Laster innhold, vennligst vent..

Alle skal kartlegge farer

Alle norske kommuner skal kartlegge hvilke farer som kan ramme innbyggerne, enten det dreier seg om naturkatastrofer eller terror. Resultatet skal samles i en såkalt «helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse» (ROS).

Når Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) spør kommunene direkte, svarer hele 78 prosent at de har en ROS-analyse på plass.

Men fylkesberedskapssjefene som fører tilsyn med kommunene rapporterer at bare 39 prosent av kommunene har en ROS-analyse i henhold til ny lov og forskrift.

Hele 36 prosent mangler eller har avvik knyttet til sin analyse, mens 25 prosent av kommunene kommer inn under kategorien «vet ikke», i og med at det ikke er ført tilsyn i disse kommunene etter den nye loven trådte i kraft.

Les mer: Bare 4 av 10 kommuner har kartlagt fare

Les mer: Erstatning for naturskader skyter i været

Se Brennpunkt-dokumentaren «Tatt av været»

Denne vinteren har vi fått oppleve et nytt norsk vær. Et farligere vær, som ekspertene mener kommer til å ta liv. Ifølge myndighetene bor så mange som 160 000 nordmenn på potensielt farlige steder. Likevel har ikke kommunene gjort sin lovpålagte jobb med å kartlegge sikkerheten vår. Møt fire familier som er tatt av været, og som må finne nye steder å bo. Og se hvor mange fylker som kan være farlige.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Tatt av været»