Hopp til innhold

Reagerer på asylavsløring: – Norge har satt politisk forfulgte i fare

– Norske myndigheter har satt opposisjonelle i Tyrkia i fare. Nå må regjeringa rydde opp og beklage, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

FUiN3zTV3UM

BER REGJERINGEN TA GREP: – Vi må si klart fra til tyrkiske myndigheter at dette er uakseptabelt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Flere stortingspolitikere reagerer sterkt på at opplysninger fra norske asylintervjuer har havnet hos myndighetene i Tyrkia.

41 asylsøkere fortalte alt om seg og sine politiske venner i intervjuer med UDI. Men den tyrkiske advokaten som samarbeidet med UDI ble arrestert. Dermed havnet opplysningene hos det regimet asylsøkerne flyktet fra.

Følte meg sviktet

En av dem som er berørt av dette er Deniz Dirham. Hun er lærer, og en av mange som flyktet fra Tyrkia etter kuppforsøket i 2016.

– Jeg følte meg sviktet av Norge. Jeg fortalte alt i asylintervjuet. Om min familie, og om mine politiske venner.

UDI sa jeg kunne være helt trygg. Så fikk jeg plutselig vite at alle disse opplysningene havnet hos de tyrkiske myndighetene, sier hun.

Deniz og Mehmet ser på bilder fra demonstrasjonene i Tyrkia

FORTVILER: – Alt jeg sa til UDI havnet hos tyrkiske myndigheter, sier Deniz Dirham, som ser på bilder sammen med mannen Mehmet.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Setter menneskeliv i fare

Den tyrkiske advokaten jobbet med verifisering av asylhistorier for Norge, Sverige, Tyskland og Nederland. Mens tyske politikere reagerte sterkt, har norske myndigheter trådd svært varsomt.

– Her har Solberg-regjeringas uansvarlige asylpraksis satt politisk forfulgte mennesker i alvorlig fare, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes

– Det minste vi nå kan forlange er at regjeringa beklager overfor dem som er rammet. De må fordømme Tyrkias opptreden og ta grep for å beskytte de menneskene som norske myndigheter har satt i fare, sier han.

– Vi frykter at dette også skyldes regjeringas underdanige holdning til Nato-landet Tyrkia. Når selv Tyskland sier klart ifra, er det helt uholdbart at Solberg-regjeringa tar med silkehansker på tyrkiske myndigheter, bare fordi Tyrkia deltar i den USA-ledete NATO-alliansen sammen med Norge.

I et brev til utenriksministeren ber Rødt om å få vite hvilke tiltak regjeringa vil iverksett for å hindre at slike lekkasjer fra asylintervjuer skjer på ny.

– Et grovt brudd på asylretten

Også SV reagerer sterkt på det som har hendt.

– Dette er et grovt brudd på asylretten. Det er veldig alvorlig. Ikke bare for de det gjelder, men også for hele asylinstituttet, sier stortingsrepresentant Petter Eide.

– De som søker om asyl i Norge må være helt sikre på at opplysningene de gir ikke kommer på avveie. I denne saken har norske myndigheter vært naive når de har brukt advokater i asylsøkernes hjemland til å verifisere opplysninger.

Petter Eide (SV)

KRITISK: – Norske myndigheter har vært både sløve og naive i denne saken, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

Foto: Martin Roaldsø / NRK

– Det er viktig at vi har et godt sikkerhetspolitisk samarbeid med Tyrkia. Men det betyr ikke at vi kan akseptere at myndighetene oppfører seg slik tyrkiske myndigheter har gjort i denne saken.

Vi frykter at det er noe de har gjort for å skremme folk fra å søke asyl i utlandet.

Det som har skjedd i denne saken er både sløvt og naivt, sier Petter Eide.

Ap forventer grep

Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet forventer at regjeringen tar tak i saken.

– Dette er selvfølgelig en svært alvorlig situasjon å havne i. Det er bra at UDI går igjennom sine rutiner og arbeidsmåter generelt, og at de har satt denne typen verifisering på vent til de får konkludert gjennomgangen. Så forventer selvfølgelig Arbeiderpartiet at regjeringen tar tak i dette videre,

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim er enig med de andre partiene at dette ikke skulle skjedd, men at man er nødt til å kontrollere opplysninger.

– Dette er selvfølgelig ikke bra, og jeg regner med UDI ønsker å gjøre alt de kan for at dette ikke skjer. Men myndighetene er avhengig av grundige prosesser for å avdekke juks. Og da er man avhengig av å verifisere opplysninger rundt omkring i verden, sier Helgheim.

Departementet beklager

UDI har beklaget og sier saken var en vekker. Justis- og beredskapsdepartementet beklager også.

– Dette skal ikke skje, og det er derfor viktig at Utlendingsdirektoratet gjennomgår praksis og rutiner for verifisering i asylsaker for å sikre at dette ikke kan skje igjen, skriver statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hun poengterer at arrestasjonen av advokaten i Tyrkia har ført til at praksis med å gi ut personsensitiv informasjon til eksterne kilder i Tyrkia er stoppet, noe UDI bekreftet i den forrige artikkelen.

Har tatt opp saken med Tyrkia

Barstad sier at Norge har tatt opp saken i møter mellom ambassadør og utenriksdepartement både i Norge og i Tyrkia.

UD har også hatt dialog med Sverige, Tyskland og Nederland, som også har brukt denne advokaten.

– UD har i brev til tyrkiske myndigheter redegjort for arbeidet advokaten har gjort for norske justismyndigheter, og uttrykt norsk støtte til ham. I brevet har vi gitt uttrykk for at oppgavene han har utført på anmodning fra norske myndigheter ikke er i strid med lover og regler som gjelder for slik aktivitet, skriver Barstad.