Hopp til innhold

Økokrimsjefen: Har ikke kapasitet til å ettergå alle tips om fiskekriminalitet

– Det er store rom for å begå kriminalitet i fiskeri- og havbruksnæringen, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Norsk oppdrettslaks

I Brennpunkt-dokumentaren «Alt for Kina: Smuglerruten» kommer det fram at laks fra norske eksportører er smuglet inn i Kina fra Vietnam.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Økokrim-sjefen har sett Brennpunkt-dokumentaren «Smuglerruta», om smugling av norsk laks fra Vietnam til Kina. Han reagerer sterkt på det som kommer fram.

Vi kommer til å snakke både med toll, skatt og Mattilsynet om denne saken. Det er naturlig at de bruker sine hjemler, før vi setter i gang en eventuell etterforskning, fremholder Pål Lønseth.

Han løfter en advarende finger mot den delen av bransjen som har eksportert laks til Kina via Vietnam:

Hvis man helt bevisst bryter loven og eget regelverk, er man ute og sklir. Og man vet ikke hvor den sklia ender.

Økokrim-sjef

Økokrim-sjef Pål Lønseth mener det begås mye kriminalitet i sjømatnæringen.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Størrelsen betyr noe

– Basert på vår etterretning, begås det mye kriminalitet i bransjen, sier Lønseth til NRK.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det dreier seg om ren miljøkriminalitet. Men også om underrapportering av fangst, og at man eksporterer fisken som noe annet enn den er.

Økokrim-sjefen er urolig over utviklingen.

Dette bekymrer oss veldig. Fiskeri og havbruk er Norges nest største eksportnæring. Om noen år er det sannsynligvis den aller største. Vi har løpende saker og vi har domfellelser.

Vi har ikke ressurser til å ettergå alle tipsene vi får, sier Økokrim-sjefen.

Hjemme og ute

I Kina er en lang rekke personer dømt for smugling av norsk laks. De er også dømt for å ha unndratt betydelige beløp i skatter og avgifter.

Kravet til dobbelt straffbarhet er oppfylt. Det vil si at handlingen er straffbar både i utlandet og Norge, sier jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen. Han er ekspert på økonomisk kriminalitet.

Les også Slik ble norsk laks smuglet inn i Kina

Kart over smuglerruta

Lav terskel

Jon Petter Rui

Jusprofessor Jon Petter Rui mener det som kommer fram i Brennpunkt er straffbart i Norge.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Da oppstår spørsmålet om norske foretak har medvirket til skatteunndragelsen, sier Rui.

Han påpeker at terskelen for å sette i gang etterforskning er lav.

Det er nok å ha noen objektive holdepunkter, sier Rui.

Etter at fredsprisen gikk til en kinesisk dissident, ble norsk laks i praksis utestengt fra Kina. I stedet strømmet store mengder norsk laks inn i Vietnam.

Sjømat Norge er blitt forelagt uttalelsene fra Økokrim-sjefen og Rui. Bransjeorganisasjonen understreker at handel med tredjeland i utgangspunktet er lovlig. Og har svart følgende i en e-post:

«Sjømatnæringen skal selvsagt til enhver tid følge gjeldende lover og regler i de markeder man opererer. I den grad dette ikke gjøres, legger vi til grunn at relevante myndigheter i Norge eller importland følger dette opp.»

Negativ utvikling

I 2021 offentliggjorde Politidirektoratet sin første nasjonale trusselvurdering. Fiskerikriminalitet var blant de nasjonale truslene som ble løftet fram. Disse ble valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderte at utviklingen var negativ.

– For politiets del handler dette blant annet om å styrke analysemiljøet i Økokrim, sa avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik da trusselvurderingen ble lagt fram.

Les også Kineserne betalte godt for norsk OL-hjelp – hvorfor holdt ikke de norske trenerne ut?

Kinesiske skiløpere i norsk snøvær

I Kina er en norsk kvinne fengslet for å ha smuglet store mengder laks. Hva visste de norske leverandørene om at fisken deres gikk via en smuglerrute?

SE VIDEO: I Kina er en norsk kvinne fengslet for å ha smuglet store mengder laks. Hva visste de norske leverandørene om at fisken deres gikk via en smuglerrute?