Hopp til innhold

Overvåkede kritiserer hysj-granskere

Venstreaktivisten Vegar Velle og oljeforskeren Helge Ryggvik ble begge overvåket av PST-informanten Christian Høibø. De reagerer sterkt på at overvåkingen ikke skal ha vært ulovlig.

IS-aktivister

Vegard Velle (t.v.) og Helge Ryggvik – fotografert av PST-informanten Christian Høibø i den perioden han holdt øye med dem for PST.

Foto: Christian Høibø

I ett år har EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene og sikkerhetstjenestene, jobbet med en rapport for å granske Politiets sikkerhetstjenestes bruk av politiinformanten og frilansjournalisten Christian Høibø og hans påstander om politisk overvåkning.

EOS-utvalgets gransking ble utløst av NRK Brennpunkts dokumentar "Infiltratøren" i 2013. Frem til da hadde Høibø vært informant for PST i ti år.

– Om ikke dette er politisk overvåkning, hva er da politisk overvåkning?

Vegard Velle, som tidligere var sentral i den venstreorienterte gruppen Internasjonale Sosialister (IS), mener at EOS-utvalget avdekker at PST har brukt Christian Høibø som informant og infiltratør mot IS. Derfor synes han det er spesielt ille at utvalget konkluderer med at dette ikke er politisk overvåkning.

– Varselskudd

– Dette rammer politisk virksomhet i en rekke organisasjoner på den norske venstresida og burde være et varselskudd for flere, understreker Velle.

Vell 1

Vegard Velle reagerer på at overvåkingen av Internasjonale Sosialister ikke var ulovlig. – EOS-utvalget er svakt, sier han.

Foto: Roger Oldeide / NRK

– Utvalget anerkjenner altså at PST kan ha brukt tvilsomme metoder, men lar PST gå videre med en anmodning om å gjennomgå sine retningslinjer. Dette er en lunken kritikk, for å si det mildt. Enda mer oppsiktsvekkende er det at utvalget ikke kan konkludere med at PST har «overvåket personer på bakgrunn av deres politiske overbevisning eller tilknytning til politiske organisasjoner». Slik jeg ser det er det nettopp politisk overvåkning rapporten beskriver, sier Velle.

Han mener også at rapporten ikke begrunner hva som har legitimert overvåkningen av gruppen på venstresiden.

– Dermed legger de skylda for overvåkningen på dem som har blitt overvåket. Slike ubegrunnede anklager kan føre til at mange vil vegre seg for å delta i demokratisk politisk aktivitet, sier Velle som oppsummerer utvalgets funn på denne måten:

• PST har nedtegnet 11 arbeidsregistreringer på IS fram til 2010.
• Politiet har tatt beslag i ”en del lister over IS-medlemmer” etter ransaking hos Høibø.
• PST har bedt Høibø levere opplysninger om "flere aktivistiske miljøer."
• PST innhentet informasjon gjennom Høibø om mulige demonstrasjoner.
• PST har skaffet informasjon gjennom Høibø om internasjonale aksjoner.
• PST har dirigert Høibø inn mot miljøer og personer: "Kildefører forklarte kilden at det er et nytt miljø å se nærmere på".

– Svakt utvalg

– Når EOS-utvalget ikke anser denne overvåkningen som politisk, gir de et klarsignal om at den kan fortsette – de legitimerer den. Det oppfatter jeg som et angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter, sier Vegard Velle.

Han mener at EOS-utvalget er svakt, og undrer seg på hva utvalget ser på som politisk overvåkning.

– Må overvåkningstjenestene selv bekrefte at vi driver med politisk overvåkning, før det blir kritisert og gjort noe med, spør Velle.

Chris Høibø arresteres

Christian Høibø blir arrestert under en demonstrasjon i Oslo. På dette tidspunktet rapporterte han til PST.

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Avviser FARC-kontakt

Oljeforskeren Helge Ryggvik var en annen av dem som Christian Høibø spanet på. Hans beretning i NRK Brennpunkt-dokumentaren om at Ryggvik hadde en slags forbindelse med geriljaorganisasjonen FARC i Colombia, opplevde han som svært belastende:

– Jeg er forsker og lever blant annet av oppdrag. Nå viser EOS-utvalget til at man ikke fant noen slik forbindelse og avsluttet undersøkelsene i 2006. Det er i og for seg bra, dermed henger ikke påstanden lenger i luften. Men hva slags grunnlag hadde PST for å i det hele tatt sette i gang dette, spør Ryggvik.

– Min siste reise til Colombia var i 2001 for å presentere en rapport om olje og menneskerettigheter, hvor UD finansierte oversettelsen. Den kan neppe ha vært spesielt truende. Min eneste befatning med Colombia etter det var et og annet foredrag samt å motta et par delegasjoner fra Colombia på Universitetet. De ville høre om norske oljeerfaringer, sier han.

Helge Ryggvik

Oljeforsker Helge Ryggvik avviser at han har hatt kontakt med den colombianske geriljabevegelsen FARC.

Foto: UiO

– Da PST satte i gang undersøkelsen i 2004, brukte jeg all min tid på ferdigstilling av et bind om jernbanehistorie. Da PST avsluttet undersøkelsene i 2006 var jeg like oppslukt i å grave meg ned i kilder om nordsjødykkernes historie, en bok jeg skrev sammen med en kollega i Stavanger, på oppdrag fra Stortinget.

Ryggvik legger til at han ikke hadde hatt noe imot å snakke med representanter fra FARC.

– For en forsker og hvem som helst ellers må det være legitimt å snakke med alle sider i en konflikt, uten å bli mistenkt for noe som helst. Det absurde her er at jeg aldri på noe tidspunkt har møtt noen som har tilkjennegitt seg som å representere FARC. Når jeg aldri traff FARC under noen av turene var det rett og slett fordi de ikke var opptatt av oljespørsmål, sier Helge Ryggvik.

EOS-kritikk

I rapporten fra EOS-utvalget går Politiets sikkerhetstjeneste fri fra kritikken som gjelder politisk overvåkning, men får kritikk for sin kildehåndtering – i dette tilfelle Christan Høibø. EOS-utvalget har derfor bedt PST om å en tydeligere grensegang mellom hva som er kilde/informant og hva som er en infiltratør som arbeider på oppdrag for PST.

Rapporten gir en beskrivelse av en rekke forhold mellom Høibø og PST som utvalget mener er kritikkverdige:

  • I et kildemøte i 2006 fikk Høibø vite at det ville være en «sammenheng mellom informasjonen han skaffer, og de utgiftene han vil få dekket av PST». Det gis også uttrykk for at kilden «bør bevise at han er verdt fremtidige utbetalinger».
  • "PST dekket flere av Høibøs utgifter disse årene. Blant annet dekket PST utgifter til kjøreopplæring. I EOS-utvalgets rapport går det fram at utvalget knytter bidraget til førerkortet nettopp til kildens innsats for PST."
  • "Undersøkelsen har vist enkelte eksempler på at omtalen av kilden ikke gjenspeiler den saklighet som må forventes av PST."

Christian Høibø fikk konkrete oppdrag fra PSTs kildefører over mange år. EOS-utvalget sier i sin konklusjon i rapporten at "varigheten og omfanget av samarbeidet mellom PST og kilden synes ... å tilsi at tjenestens føring av ham bærer i seg elementer av infiltrasjonsvirksomhet".

Utvalget har ikke tatt nærmere stilling til Høibøs status overfor PST, men påpeker i sin rapport at Høibø-saken har illustrert at de to innhentingsmetodene, altså kilde og/eller infiltratør kan gli over i hverandre og utløse ulike vurderingstemaer for PST. EOS-utvalget har derfor bedt PST se nærmere på interne regelverk når det gjelder hva en kilde er, og hvor langt tjenesten kan styre personer som Høibø i retning av nye personer og/eller miljøer. Hensynet til kilder/infiltratørers sikkerhet vil her kunne inngå som et naturlig element.

EOS-utvalget sier i sin rapport at saken synes å illustrere at det kan ha personlige omkostninger å virke som kilde for PST. Særlig pekes det på at Høibø virket for PST i ti år. Utvalget peker på omfanget av innsats, følgen av å etablere kontakt med nye miljøer og/eller personer i forbindelse med oppdragene. Utvalget ber derfor PST se på det interne regelverket i forhold til personlige konsekvenser for kildene til tjenesten.

Laget falsk molotovcocktail

Brennpunkt har dokumentert at Høibø fikk konkrete oppdrag, som også kunne være farlige for ham. Han forteller selv til NRK om en infiltrasjon i forhold til en person fra Midtøsten, som ifølge Høibø planla en aksjon mot en ambassade. Høibø hadde kommet svært nært denne personen og var blant annet med på å lage falske molotovcocktails.

I det de to kommer ut av en leilighet blir de arrestert av Oslo-politiet. Christian Høibø blir satt i varetekt og får etter hvert kontakt med sin tilsynsfører i PST.

I mellomtiden har Oslo-politiet vært hjemme hos ham og gjort en rekke beslag. Deriblant av lister over medlemmer i Internasjonale Sosialister.

Slik beskriver utvalget episoden:

«I forbindelse med at kilden i 2004 ble pågrepet av det ordinære politiet. Det fremgår av PSTs kilderapport at kilden hadde bedt Oslopolitiet om å få snakke med en tjenestemann i PST. På denne bakgrunn hadde tre tjenestemenn i PST møtt tjenestemenn fra Oslopolitiet og informert om at den pågrepne var kilde for PST. Oslopolitiet hadde ransaket kildens leilighet og tatt noen beslag og ifølge beslagsrapporten inkluderte dette “en del lister over IS-medlemmer».

Høibø sier selv at han gjorde Oslo-politiets avhørsleder oppmerksom på at det ville komme en telefon til politiet, som ville oppklare hans rolle.

EOS-utvalget sier at denne historien er dokumentert i arkivene og skriver at tre tjenestemenn fra PST ble satt inn for å få Høibø løslatt.

Ingen kommentar

Eldbjørg Løwer

Leder av EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Informasjonssjef Martin Bernsen i PST sier at han ikke vil diskutere ytterligere detaljer omkring PSTs arbeid i samband med Høiby-saken, men forholder seg til EOS-utvalgets konklusjoner. Det gjelder også kritikken fra Internasjonale Sosialister.

– Vi vil følge opp EOS-utvalgets kritikk, når det gjelder PSTs kildebehandling, sier Bernsen.

Lederen av EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, vil ikke kommentere Internasjonale Sosialisters kritikk av utvalgets konklusjoner overfor NRK, men sier at utvalget vil svare IS skriftlig.

– Vi har gjort et omfattende arbeid og lest gjennom samtlige rapporter i denne saken. Vi føler oss derfor trygge på vår konklusjon, men vi ber samtidig PST skjerpe rutinene når det gjelder kilde- og informantarbeidet, sier Løwer