Krever mindre hemmelighold

Norsk Presseforbund ber Stortinget sikre folk flest og pressen bedre tilgang til viktige historiske dokumenter.

Dokumenter fra Regjeringens sikkerhetsutvalg

Disse dokumentene fra Regjeringens sikkerhetsutvalg hadde den høyeste sikkerhetsgraderingen 'Strengt hemmelig', frem til de ble avgradert i 1998. Nå blir flere av disse dokumentene gradert igjen etter å ha vært offentlig tilgjengelig i lang tid.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

I går fortalte NRK at Statsministerens kontor (SMK) har hemmeligstemplet dokumenter fra den kalde krigen som har vært avgradert og åpne i over ti år. Begrunnelsen fra SMK er Norge er i en ny sikkerhetspolitisk situasjon etter flere dramatiske hendelser i 2014.

Nå reagerer Pressens offentlighetsutvalg i Norsk Presseforbund mot det de mener er en klar innstramming i tilgangen til viktige historiske dokumenter.

– Åpenbar innstramming

I en uttalelse i dag skriver de at de ser med bekymring på at norske myndigheter tilsynelatende forsøker å begrense tilgangen til dokumenter som kan belyse norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Arne Jensen, ass.gen.sekr. Norsk Redaktørforening

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Foto: Norsk Redaktørforening

– Det er helt åpenbart at det strammes inn nå. Tidligere hadde man en prosedyre for å avgradere tidligere hemmelige dokumenter. Men nå omdefinerer man for eksempel referatene fra Regjeringens sikkerhetsutvalg fra vanlige forvaltningsdokumenter til regjeringsdokumenter. Da blir alt lukket og låst over lang tid, sier medlem av offentlighetsutvalget og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

– Her er det tatt et helt bevisst valg om å stramme inn - og innstrammingen begynte for nesten 10 år siden. Det er lenge før Norges sikkerhetssituasjon endret seg, slik Statsministerens kontor viser til nå, sier Jensen.

– Må løftes til Stortinget

Stridens kjerne er referatene fra Regjeringens sikkerhetsutvalg, som er det øverste organet for drøfting av sikkerhetspolitikk i Norge. I utvalget har de mest sensitive sakene som Norge har balet med under den kalde krigen blitt håndtert.

– Når det blir vanskeligere å få innsyn i slike papirer blir også vår felles kunnskap om viktige trekk ved vår nære historie dårligere. Det må ansvarlige myndigheter gjøre noe med.

– Hvem tenker du på da?

– Dette er en oppgave for regjeringen. Men i dette tilfellet tror jeg det må løftes til stortingsnivå for en grundigere politisk diskusjon. Politikernes syn på åpenhet har en tendens til å endre seg ettersom de sitter i opposisjon eller posisjon, sier Jensen.

Statsministerens kontor ønsker ikke å kommentere utspillet fra Norsk Presseforbund.

NRK har publisert 80 av de tidligere topphemmelige møtereferatene fra Regjeringens sikkerhetsutvalg - de siste ble avgradert i 2002. Du kan lese alle dokumentene her:

Laster innhold, vennligst vent..