Hopp til innhold

Nazitoppene ville døpe Trondheim til Atlantis

På et selsomt middagsmøte med Hitler 8. juli 1940, diskuterte flere nazitopper et nytt navn på Trondheim. Et av forslagene var Atlantis!

Hitler-Speer

Adolf Hitler og hans sjefsarkitekt Albert Speer studerer en modell over en tysk by. Speer laget en tilsvarende modell for Trondheim, men den overlevde ikke krigen.

Foto: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Ei ny bok basert på SS-sjefen Heinrich Himmlers nyoppdagede bordkalender fra 1940, viser oss mer av nazitoppenes indre liv under okkupasjonen av Norge. Himmler var en av Hitlers nærmeste ettersom han lenge før krigen hadde bygget opp førerens beryktede livvaktstyrke - SS.

Forsker Terje Emberland ved Holocaustsenteret og forfatter av boka «Himmlers Norge», har bistått de tyske forfatterne med opplysninger. Han sier at det er nærliggende å tro at forslaget om å kalle Trondheim for Atlantis, kommer fra Himmler og den tyske forskeren Herman Wirth. Wirth ledet den tyske raseforskningen i tett samarbeid med Himmler.

Herrefolket fra Atlantis

Heinrich Himmler og SS var svært opptatt av Norge og norsk kultur, fordi de så på Norge som et slags ur-germansk kjerneland.

Ahnenerbe (fedrearv) var SS' forskningsinstitutt for forhistorie og spydspissen i organisasjonens hedenske kult. Instituttets hovedformål var å konstruere en forhistorie som støttet opp under teoriene om et urgermansk herrefolk, som skulle ha utvandret fra et sunket Atlantis i Nord-Atlanteren i en fjern urtid og brakt med seg sivilisasjonen til andre folkeslag. Gjenom århundrene mistet de sin storhet og sitt spesielle geni.

– Himmler trodde at Norge var et urhjem for den germanske rase. Som motsetning til dette edle germansk-ariske urfolket sto jødene. Himmler og Ahnenerbe ville ikke bare utrydde den såkalte "jødiske rasen", men også den "jødiske ånd", sier Terje Emberland.

Hedningen Himmler

Wewelsburg 1

Slottet Wewelsburg i Tyskland skulle være sentrum det SS-riket. Slottets midtpunkt ble dekorert med dette solhjulet som skulle symbolisere sentrum i det stortyske imperiet. I dag huser slottet en utstilling om ugjerningene til SS, og solhjulet er dekket av saccosekker og sitteputer.

Foto: Ola Flyum / NRK

Ahnenerbe ble grunnlagt i 1935 under Wirths ledelse og besto av 137 forskere og 85 ansatte. Himmler og Wirth delte en sterk interesse for den germanske forhistorien.

Wirth, som egentlig var akademiker, hadde en teori om at urgermanerne hadde praktisert en spesiell form for naturreligion. Himmler, som kom fra et borgerlig katolsk hjem i München, distanserte seg raskt fra kristendommen da han ble medlem av nazipartiet.

En av forfatterne av boka «Heinrich Himmlers Taschenkalender 1940», er forskeren Markus Moor i den tyske byen Wewelsburg. Han har sammenholdt Himmlers bordkalender med andre dagbøker og annet arkiv fra 1940. Boka gir et kortfattet, men interessant bilde av Himmlers virke dette året.

– Bordkalenderen viser at SS-sjefen stadig var på reise og svært opptatt av å sikre seg en tidlig inflytelse i de okkuperte områdene, forteller Moor.

I tillegg noterte systematikeren Himmler på hver side hvor mange dager krigen hadde pågått med røde tall.

Det er også en grønt tall på sidene. Dette var kroppsvekten til den forfengelige SS-sjefen. Ettersom han var litt lubben, var han et stykke unna den ariske rases kroppsideal. For å holde seg i form spilte han mye tennis med sin assistent.

Ble stjålet

Bordkalenderen som opprinnelig sto i Himmlers private hjem, var lenge forsvunnet. I 2008 dukket den plutselig opp på nettet. Familien til en amerikansk soldat som i 1945 hadde stjålet den, ville selge den til høystbydennde. Forskerne i Wewelsburg fikk etter lange forhandlinger sikret seg denne historiske arkivskatten til en «akseptabel sum», som Moor kaller det.

Det er flere norske referanser i bordkalenderen. Niende april er ikke kommentert, men den norske kapitulasjonen 10. juni 1940 er markert. Dagen etter har Himmler skrevet i kalendermargen: "Seier i Narvik".

For Himmler var imidlertid hans SS-prosjekt og den militære fremgangen en og samme sak.


FIere navneforslag

Nazitoppene hadde store planer for Trondheim. De ville omgjøre byen til Tysklands største marinebase og flytte omrking 250 000 lojale tyskere til Nye Trondheim.

Den nye byen skulle legges litt sør for dagens Trondheim - ved Øysand. Den arkitektinteresserte Hitler var opptatt av at alle de nye boligene som skulle bygges hadde solgløtt, ifølge plantegningene for byen. Prosjektet ble påbegynt. De såkalte Dora-bunkerne som i dag brukes av Arkivsenteret i Trondheim, er levninger etter denne planen.

På det spesielle middagsmøtet 8. juli var byens navn et tema. Til stede var foruten Hitler og Himmler, Hans Frank som var tysk guvernør i Polen, nazipolitikeren Robert Ley som ledet Den tyske Arbeidsfronten og propagandaminister Joseph Goebbels.

De ulike alternativene var «Atalantis», «Atlantis», «Nordstern» og «Nordlicht».

Alle middagsgjestene begikk selvmord eller ble hengt etter 1945, og Trondheim beholdt navnet sitt.