Gjorde vikinger til muslimer

RADIODOKUMENTAREN: Anders Behring Breivik ville drive propagandakrig på Wikipedia. Fremdeles ligger det spor etter Breiviks hemmelige brukerkonto på nettleksikonet.

Behring-Kungälv

Anders Behring Breivik har skrevet viktige deler av den svenske byen Kungälvs historie på engelsk Wikipedia. Den gamle norske Bohus festning er et av de viktigste landemerkene i byen.

Foto: Larsen-Vonstett, Øystein / VG

NRK har funnet flere spor som Anders Behring Breivik har etterlatt seg etter sin ideologiske kamp på Wikipeda. Politiet bekrefter at han i juni 2009 opprettet brukerkontoen "Conservatism" - det samme brukernavnet han brukte på nettspillet World of Warcraft.

26. desember 2009 logget han seg inn og la inn tekst for å bidra til idolisering av hans store forbilde Sigurd Jorsalfare. Selv i dag, tre år senere, er det hans ord som beskriver historien til den svenske byen Kungälv på engelsk Wikipedia. Avsnittene knytter Sigurd Jorsalfare til byens historie.

Kungälv 4

Wikipedia-siden der Anders Behring Breivik har skrevet viktige deler av den svenske byens historie.

Foto: Wikipedia

– Det er svært ubehagelige opplysninger at Breivik skal ha brukt vår bys historie på Wikipedia som en arena, sier en overrasket ordfører Elisabeth Mattsson i Kungälv kommune.

Mattsson, som representerer Folkepartiet Liberalerna, forteller at byen har hatt et ekstra stort fokus mot intoleranse og rasisme etter et tragisk og nynazistisk motivert drap for 15 år siden.

Mattsson

Ordfører Elisabeth Mattsson i Kungälv er forskrekket over at Breiviks artikkel profilerer byen.

Foto: Kungälv kommun

– Jeg husker fremdeles hvor ubehagelig det kjentes da det gikk opp for oss alle hva slags person Anders Behring Breivik var, og hva slags ideologi han sto for, sier Mattsson.

Debattanten Arnulf Hagen har avdekket og gransket Breiviks aktivitet på Wikipedia, i samarbeid med NRK Radiodokumentaren.

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at tekst av Breivik ligger på Wikipedia uten at noen vet om det. Det må virke støtende og galt for mange. Det ville ikke vært unaturlig om avsnittene ble slettet, men i det minste bør Wikipedia gjøre oppmerksom på at han står bak teksten, sier han.

Slagmark Wikipedia

I det såkalte manifestet skrev Anders Behring Breivik at Wikipedia er en viktig arena for å kjempe for sin ideologi.

"Wikipedia må ikke undervurderes som en hovedkilde til å skape "etablerte sannheter". Vi må forsøke å presentere våre synspunkter på en så fordelaktig måte som mulig, samtidig som vi diskrediterer våre fiender. Det er en arena vi må fokusere på", skrev Breivik.

Ifølge Breivik er det viktig å forsøke å påvirke artiklene slik at islam og innvandring skulle komme dårlig ut. Eller for å forherlige korsfarere eller andre som kjempet for en kristen vestlig sak.

Samme dag som Breivik knyttet Sigurd Jorsalfare til Kungälv kom han med et nytt ideologisk fremstøt på Wikipedia. I en diskusjonsartikkel om Sigurd Jorsalfare på engelsk Wikipedia la terroristen ut en tekst fra kongesagaene.

Breivik endret samtidig på ordlyden i det gamle skriftstykket slik at det skulle passe bedre i hans ideologiske verden. Fra en oversettelse av Heimskringla av Snorre Sturlasson endret han at Jorsalfare "erobret hedenske byer" til "frigjorde muslimsk okkuperte byer".

Breivik: "liberated a few Muslim occupied cities",

Originaltekst: "conquered many heathen cities".

Han var også opptatt av at kong Sigurd skulle omtales som Jorsalfare fremfor Sigurd I Magnusson.

Vikinger ble muslimer

Breivik gjorde samtidig en endring som heller mot det komiske. Han justerte Snorres fortelling der Jorsalfare kjempet mot vikinger til at han kjempet mot muslimer.

"King Sigurd ...was met by a large viking force" ble gjort om til "was met by a large heathen force (muslims)"

Dette innlegget på diskusjonssiden ble raskt slettet siden det ikke er lov av copyright-hensyn å kopiere en utgitt oversettelse av Heimskringla.

Politiet bekrefter hemmelig bruker.

Oslo politidistrikt bekrefter nå overfor NRK at etterforskningen etter 22. juli også fastslo koblingen mellom Anders Behring Breivik og brukeren "Conservatism ".

- Politiet mente ikke aktiviteten på Wikipedia fra Anders Behring Breivik var relevant for straffesaken, sier kommunikasjonsrådgiver Roar Hanssen ved Oslo Politidistrikt.

Korsfarerens reise

26 april 2010 kom Breiviks siste framstøt på Wikipedia. På diskusjonssiden om Sigrud Jorsalfare publiserte Breivik et kart over korsfarerkongens reise til Jeruselem. Sporene leder til en ukjent konto på billeddelingstjenesten ImageShack med brukernavn "abehring".

Fremdeles ligger det to bilder på denne kontoen - kartet over korstoget og et bilde av den israelske hjelmen gjerningsmannen kjøpte og brukte 22.juli.

Hjelmbilde

Anders Behring Breivik la ut dette bildet av hjelmen han kjøpte og brukte 22. juli 2011, sammen med et kart over korsfarernes reise til Jerusalem. Bildene ligger fremdeles på Breiviks åpne konto hos bildetjenesten ImageShack.

Foto: ImageShack

ImageShack sier til NRK at de ikke kan gi ytterligere informasjon om aktiviteten på denne brukerkontoen uten rettslig kjennelse.

– Politiet har vært klar over kontoen på ImageShack og andre billeddelingstjenester, sier kommunikasjonsrådgiver Roar Hanssen ved Oslo Politidistrikt.

Ikke problematisk

For Wikipedia er det et prinsipp at det er innholdet som vurderes, ikke personen som leverte innholdet. Det er ikke i tråd med praksis å slette innhold hvis innholdet i seg selv er greit.

– Hvis tekst av Behring Breivik lå i en artikkel på norsk Wikipedia og innholdet var sannferdig, synes jeg dette burde bli liggende, mener styreleder i Wikimedia Norge, Jon Harald Søby.

Wikimedia Norge er støtteorganisasjonen for det norske nettleksikonet.