Gir bort F-5 fly til skoleformål

I ti år har Forsvaret forsøkt å bli kvitt 15 gamle F-5 jagerflyene. Nå er gleden stor ved fem norske skoler som får overrakt fly til undervisningsformål. Men noen av flyene er fortsatt til salgs.

F-5 over Bodø

F-5 Freedom Fighter på vingene over Bodø. Flyene fra 1960-tallet har flydd for siste gang. Nå gis fem av dem bort til skoleformål, og Forsvaret forsøker å selge resten. Arkivfoto: Forsvarets mediesenter

Foto: ARKIV: Forsvarets mediesenter

Prosessen med å bli kvitt de gamle flyene har kostet mer enn ti millioner kroner og har tatt mer enn ti år. Flyene kom til Norge på 1960-tallet, og ble erstattet av dagens F-16 fra 1979 og utover 80-tallet. Nå er det imidlertid mange år siden de var på vingene sist.

Øvingsfly

Da Forsvaret i sin tid satte i gang avhendingsprosessen, var målet å få inn minst 100 millioner kroner på salget. Flyene var oppgradert med nye vinger, og det skulle følge et verdifullt lager av reservedeler med.

Alderen tatt i betraktning, var det neppe aktuelt å sette F-5 flyene inn i skarpe oppdrag for noen av de potensielle kundene. Men de kunne gjøre nytte for seg som øvingsfly for fremtidige piloter.

Prosessen ble lang og komplisert. Flere aktuelle kjøpere var på banen, noen direkte og noen via mellommenn. Både Canada, Tyrkia og Hellas ble nevnt, i tillegg til ulike privateide firmaer i USA.

Flybase i Texas

De private firmaene hadde som mål å etablere pilotutdanning i privat regi, men med ulike myndigheter som kunder.

Da Brennpunkt laget innslag om saken i 2008, hadde norske myndigheter nylig godkjent salg av flyene til et Northern General Leasing, et firma kontrollert av konsernet til den eksentriske milliardæren Ross Perot jr. Han hadde planer å å utdanne piloter fra Forenede Arabiske Emirater på en flybase i Texas. Avtalen forutsatte godkjenning fra amerikanske myndigheter.

Stoppet salg

Perots firma NGL hadde mange av godkjenningene de trengte, men likevel ble salget stoppet av ledelsen i det amerikanske Luftforsvaret i siste liten. Da innledet Forsvarets Logisikkorganisasjon (FLO) forhandlinger også med andre interessenter.

Prosessen trakk ut i tid, og ble sterkt kritisert av blant annet Ivar Kristiansen, stortingsrepresentant fra Høyre. Han mente FLO burde droppe hele salget og gi flyene bort til de skolene her i Norge som utdanner flymekanikere.

Gav bort fem fly

Forsvarsminister Grete Faremo gir bort fem gamle F-5 jagerfly

Forsvarsminister Grete Faremo gir bort fem gamle F-5 jagerfly.

Foto: Holm Morten / SCANPIX

Onsdag 26. oktober fikk han viljen sin. Da markerte forsvarsminister Grete Faremo overrekkelsen av fem av flyene til fem av landets skoler.

De fire flyfaglinjene i landet, Skedsmo, Sola, Bodø og Bardufoss, får hvert sitt gamle jagerfly. Ett blir også gitt til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik (LSK) i Kristiansand og Universitetet i Agder, som samarbeider en del om flyteknikk.

Seremonien fant sted på Kjeller, der rektor ved Skedsmo videregående skole og femti elever var til stede.

Odd-Stein Melsæther, ansvarlig for avhendingsprosessen i Forsvarets Logitikkorganisasjon (FLO) sier at det var en glede å kunne gi bort en del av flyene nå.

– Det er en vinn-vinn situasjon. Vi får ikke penger for disse flyene, men i fremtiden har vi bruk for kompetansen til de som nå lærer noe av å skru på dem, sier Melsæther.

Ennå til salgs

– Det var 15 fly og et delelager som skulle selges. Hva skjer nå med de øvrige flyene?

– Vi har igjen 2 A-modeller med ett sete, og åtte B-modeller som to seter, som er de beste flyene til pilotopplæring. De forsøker vi fortsatt å selge, sier Melsæther. Delelageret er en del av salget.

– Er NGL og Calspan fortsatt interessert i å kjøpe?

– De er ute av bildet begge to. Vi forhandler videre med tre amerikanske aktører. To av dem vil gjøre oppdrag for det amerikanske luftforsvaret. En av dem vil skru flyene fra hverandre og ha alt sammen som delelager. De er tre konkurrerende bud, og alle tre avventer godkjenning av amerikanske myndigheter. Blir det noe av, må prosessen også gjennom en godkjenningsrunde hos Utenriksdepartementet her i Norge.