Slik gjorde vi det

Saken begynte som så ofte ellers med et tips. En godt informert kilde mente å vite at den eksentriske milliardæren Ross Perot Jr i USA skulle få kjøpe 15 gamle F-5 jagerfly som Norge har til salgs.

Dette skulle ha skjedd til tross for at samme person hadde blitt nektet å kjøpe flyene høsten 2006.

Vi ble nysgjerrige. Kan privatpersoner og private firmaer kjøpe jagerfly av det norske forsvaret? Og hva har skjedd i saken, som har snudd et avslag til en eksportlisens om kjøperen er den samme som før?

 

15 fly til leasingselskap

Vi kontaktet departementenes saksbehandlere med innledende spørsmål for å få bekreftet saken. Og det første vi fikk vite, var at UD hadde gitt en eksportlisens 27. september der det godkjennes at et firma ved navn Northern General Leasing kan få kjøpe de 15 jagerflyene.

Vi bestilte umiddelbart all tilgjengelig korrespondanse fra postjournalene i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Hva var premissene for salget? Vi leste regelverket for eksportkontroll med våpen, der det står helt eksplisitt at bare godkjente myndigheter (stater) kan kjøpe norske våpen.

 

Les redegjørelse om regelverket her, se spesielt side 55.

 

Vi måtte altså søke svar på om Northern General Leasing virkelig opererer på vegne av amerikanske myndigheter og at amerikanske piloter skal bruke flyene.

Men kjøperen, Northern General Leasing, hadde ikke oppgitt noe organisasjonsnummer til norske myndigheter. Foretaket og fantes høsten 2007 ikke i noen av verdens 245 nasjonale selskapsregistre.

 

Sporet via adresser og telefonnumre

Kun dersom man sporer selskapet via adresser og oppgitte telefonnumre, finner man antydninger til at selskapet faktisk opererer fra USA. Sporene pekte mot Ross Perot Jr, samme mann som fikk nei til å kjøpe flyene i 2006. Vi fant til slutt det registrerte leasingselskapet i det lokale registeret i Texas.

Vi ble tipset om at det finnes en person med bakgrunn som materiellsjef i Luftforsvaret på Kjeller, som nå jobber frilans som konsulent og mellommann i våpenanskaffelser. Mannen heter Jonn Bekkevold. Han fortalte oss om hele historikken med salgene.

Du kan se en utvidet utgave av intervjuet med Bekkevold her.

Vi ble gjort oppmerksom på en artikkel i tidsskriftet Jane’s Defense Weekly, verdens mest anerkjente publikasjon om forsvarsindustrien. Der står det at planene til kjøper av de norske F-5 flyene er å leie dem ut til piloter under opplæring fra Forenede Arabiske Emirater. Forholdet bekreftes av Lockheed Martin i USA.

Dermed kan saken oppsummeres slik:

  • Norge har solgt 15 jagerfly til et leasingselskap kontrollert Ross Perot Jr, som i 2006 ikke fikk kjøpe flyene fordi han ikke representerte noe lands myndigheter.
  • Norske myndigheter kan heller ikke nå vise fram noe dokumentasjon som beviser at Perot eller NGL faktisk representerer USA, bare at USAs myndigheter ikke har noen innvendinger mot at de kjøper flyene.
  • Reell sluttbruker av de norske flyene blir dermed leasingselskapets kunder. Per i dag er det kjent én slik kunde, og det er Forenede Arabiske Emirater (UAE).