Hopp til innhold

Motivasjonskollektivet forsvarer bruk av isolat

Motivasjonskollektivet forsvarer rutinemessig bruk av isolat mot ungdommene på Eidsvoll. Samtidig sier sjefen for barnevernsinstitusjonen at de har gjort endringer og tar tilbakemeldingene alvorlig.

– Å unnlate å bruke tvang der det er åpenbart nødvendig, vil jeg definere som maktmisbruk, sier Bjørn Skotaam, leder av Motivasjonskollektivet.

– Å unnlate å bruke tvang der det er åpenbart nødvendig, vil jeg definere som maktmisbruk, sier Bjørn Skotaam, leder av Motivasjonskollektivet.

I Brennpunkts dokumentar «Med tvang skal vondt fordrives» forteller ungdommer om rutinemessig bruk av isolat når de ankommer Motivasjonskollektivet (MK). Den samme prosedyren gjelder når ungdommer blir hentet tilbake etter rømming.

Denne praksisen har Fylkesmannen gjentatte ganger kritisert. Seinest i februar i fjor ble bruken av «skjermet enhet» til disse formålene betegnet som svikt i driften av institusjonen.

– Det er en form for isolering i og med at de ikke kommer rett ut i miljøet, men vi må først få en oversikt over den atferden som betinger at de er plassert her for. Det er anledning til å bruke egne rom til det. Det er ikke ulovlig, dette har vi avklart med Fylkesmannen, sier daglig leder Bjørn Skotaam.

Se videoer og les hva ungdommene forteller

Bruker isolat som forebygging

Daglig leder Bjørn Skotaam erkjenner at dette er et tvangstiltak overfor ungdommene. Han bekrefter også at ungdommen blir sittende alene på «slusa», som de skjermede enhetene blir kalt på MK.

– Det er også en vurdering på hvor tett på man skal være ungdommen, ikke være for invaderende. Noen ganger er det fornuftig å holde seg litt unna og ikke sitte «oppå dem» hele tiden. Umiddelbar nærhet betyr ikke nødvendigvis å sitte på en stol utenfor den skjermede enheten. Man er innen hørevidde, sier Skotaam, som har vært leder på MK siden 2002.

Skotaam forsvarer også bruken av skjermet enhet preventiv øyemed, uten at det foreligger en nødssituasjon.

– Man stopper det før det blir roping og utagering. Da blir det å forebygge en situasjon som kan eskalere til noe annet, sier Skotaam.

Det er tre isolat på MK. To av dem «toroms» med bad, en av dem en «ettroms» med bad. Rommene er sparsommelig møblert uten TV, bilder eller pynt. Vinduene er låst.

– Hjelper ikke å være lei seg

På spørsmål om hva han tenker om Fylkesmannens alvorlige kritikk av forholdene på Motivasjonskollektivet, og ungdommenes fortellinger i Brennpunkts dokumentar, svarer Skotaam:

– Jeg tar selvfølgelig alvorlig det jeg hører. Det er jo beklagelig at noe kan prege noen etterpå.

Samtidig viser han til at ungdommene som regel har en lang historikk fra mange institusjoner. Motivasjonskollektivet kan derfor ikke ta ansvar for «et stort spenn av deres liv».

– Men det hjelper jo ikke noen hvis jeg sitter og sier at jeg er veldig lei meg i dag. Poenget er at man får noen tilbakemeldinger, og så tenker og reflekterer og bruker det i hverdagen etterpå, sier daglig leder på MK.

– Vi så at vi hadde forbedringspotensialer. Nå sitter de for eksempel kortere på isolat. Noen trekk som kom fram tok vi alvorlig, helt klart, sier Skotaam

– Maktmisbruk å ikke bruke nødvendig tvang

Ungdommene som Brennpunkt har snakket med kaller Motivasjonskollektivet det verste stedet de har vært på, og sammenligner det med et fengsel.

– Det er vanskelig for meg å ta stilling til det, det er en opplevelse og beskrivelse som kommer etterpå. Vi ser jo flere sider ved ungdommene som har vært her, observerer at de har likt å være sammen med voksne personer. Så jeg tror at bildet er mer nyansert, sier Skotaam.

Han innrømmer at de har tråkket over noen grenser med ungdommene.

– Jeg er mest opptatt av hvordan ting er nå. Vi har ikke alltid vært like flinke. Men vi har endra oss nå, vi har endra tilnærmingen på flere områder, sier Skotaam, som begynte som miljøarbeider på MK i 1992.

Han er likevel klar på at tvang er et viktig redskap overfor ungdommer som har rus og atferdsproblemer.

– Å unnlate å bruke tvang der det er åpenbart nødvendig, vil jeg definere som maktmisbruk, sier Bjørn Skotaam.

Barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet på Eidsvoll

Det røde huset på Eidsvoll har vært brukt som barnehjem i over hundre år.

Foto: Mads Nygård / NRK