Hopp til innhold

Erstatning for naturskader skyter i været

De siste årene har utbetalingen for skader etter naturkatastrofer økt kraftig. Nå vurderer forsikringsselskapene å nekte å forsikre eiendom i utsatte områder.

Uvær i Norge

Mer nedbør og mer vind gjør at erstatningene for naturskader har skutt i været.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

På begynnelsen av 2000-tallet lå naturskadeutbetalinger fra private forsikringsselskaper på mellom 85 og 500 millioner kroner i året, ifølge tall fra Finans Norge. Men fra 2011 har skadeomfanget og utbetalingene skutt i været.

I toppåret 2011 ble det utbetalt erstatninger for over 2,6 milliarder kroner, og siden da har utbetalingene hvert år kommet over 700 millioner, en grense som ble passert for 2015 allerede i mars.

Stor økning i utbetalinger på grunn av naturskade

Naturskadeutbetalinger fra private forsikringsbyråer i 1000 kroner. Kilde: Finans Norge

– Kommunene må ta ansvar

Mens Gjensidige betalte i snitt 80 millioner i året på begynnelsen av 2000-tallet, har utbetalingene vært det mangedobbelte de siste fire årene.

Forsikringsselskapene er ikke fornøyde med utviklingen.

Bjarne Rysstad

Informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige mener kommunene må ta mer ansvar for å hindre naturskader framover.

Foto: Gjensidige

– Vi mener at kommunene har et stort ansvar for å forebygge skader ved å passe på at utbygging kun blir tillatt der det er sikre områder, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige til NRK Brennpunkt.

Høststormen kan ha kostet en milliard kroner

Uværet på Vestlandet i oktober i fjor førte til at 400 personer måtte flykte fra sine hjem. Vind i orkan styrke og elver som gikk over sine bredder gjorde at flere titalls hus ble feid på sjøen. De materielle skadene på infrastruktur og eiendom var enorme.

Kostnadene for dette ekstremværet alene kan ha vært på rekordhøye en milliard kroner.

Gjensidige har nå sett seg lei av at kommunene ikke tar hensyn til ekstremvær. De mener at folk ofte får bygge hus og hjem der de ikke burde bo. Forsikringsselskapet har derfor 200 til 300 regress-saker mot kommuner per år.

Mange bor på rasfarlige områder

Ifølge en nasjonal kartlegging av flom og ras bor opp mot 160 000 nordmenn i potensielt farlige områder.

– Halvparten av kommuner med rasfarlige områder, bekrefter at disse er bebygget, sier Rysstad i Gjensidige.

Forsikringsselskapet mener at ansvaret for dette ligger på kommunen. Resultatet kan bli at forsikringsselskapene kan komme til å nekte å forsikre eiendom i utsatte områder.

– Ja, det kan bli et tema i hvilken grad man kan forsikre alt i alle områder, sier Rysstad.

Hus tatt av flommen

Kanskje kan det bli vanskelig å få forsikret huset sitt dersom man bor på et ras- eller flomutsatt område i fremtiden.