Driver Jihad på internett

I 2005 dokumenterte journalister fra TV2 at islamistiske filmer lastes opp og distribueres fra Norge.

Juba, the Baghdad sniper

Fra jihad-videoen 'Juba, the Baghdad sniper', som ble lastet opp på internett fra flere norske IP-adresser i 2005.

Filmer som viser terrorangrep og islamsk radikal forkynnelse ble lastet opp på internett fra IP-adresser i Telenor-systemet.

Opplastingen viser at jihadister som sympatiserer med Al Qaida og terroristen Abu Musabal-Zarqawi systematisk driver hellige krig, internett-Jihad, fra Norge.

Filmer snikskyting

Den mest omtalte av disse filmene er kjent under navnet ”Juba, the Baghdad sniper”. Filmen viser angivelig en snikskytter (Juba) som skyter på, skader og dreper amerikanske soldater i Irak. Spredt via internett fikk filmen store nedlastningstall og voldsom oppmerksomhet.

Eksperter på terror mener slik filmer virker rekrutterendetil jihadist miljøer. Tilhengere av politisk islam har siden den første ”Juba-filmen” kom i 2005 laget to til. Det siste samlede amerikanske tapstallet i Irak er 4.000 døde soldater. Medierapportene forteller stort sett om bilbomber og bomber plassert langs veiene, men mange drepes og skades av snikskyttere.

Dro til Irak for å skyte amerikanere
I 2006 sendte TV2 et intervju med en araber fra Midt-Østen med fast opphold i Norge. Han fortalte anonymt om at han var blitt inspirert til jihad av videoer på internett.

Mannen reiste via Syria til Irak, men ombestemte seg i løpet av kort tid og forlot Irak.

Han mente han ble dårlig behandlet av islamistene han kom i kontakt med inne i Irak og stod fram anonymt for å advare andre troende muslimer fra å la seg lure av propaganda på internettsidene til islamistene.