Rekrutterer terrorister i fengsel

Indonesiske myndigheter har jobbet iherdig for å sette militante terrorister bak lås og slå, men den massive fengslinga kan ha virket mot sin hensikt.

Porong fengsel i Indonesia

Fanger i Porong fengselet deltar

Foto: Achmad Ibrahim / Ap

I to dager fikk journalister fra Associated Press, AP, full tilgang til Porong fengselet i Indonesia. Intervjuer med terrorister og andre innsatte skulle vise at den hellige krigen ikke sluttet ved fengsling.

Snarere tvert imot benyttet fengslede terrorister seg av det overfylte fengselet som rekutteringsbase for nye tilhengere til sin hellige krig, ifølge AP.

– Undergraver politiets innsats

Et aktivt politi har ført til at fengselsdelen i Porong, som er forbeholdt terrorister, også har måttet huse andre fanger av plasshensyn. Fengselet, som skal ta inntil 1000 innsatte, har nå 1327 fanger innenfor murene.

Sindey Jones, som er ekspert på terrorisme i Sørøst-Asia, kaller Indonesias fengsler «det svakeste leddet i antiterror arbeidet».

– Fengselet undergraver alt arbeidet politiet gjør for bryte opp disse nettverkene, sier Jones til nyhetsbyrået.

Ifølge ekspertene ender flere innsatte sin soningstid med en enda større tro og på hellig krig når de slipper ut etter omgang med andre radikale innsatte.

Demonstrasjon i Indonesia

Islamistiske ungdommer sverger at de er villige til å dø for å hevne drapet på Osama bin Landen. Denne demonstrasjonen foregikk i Solo, Java i Indonesia 6. mari 2011.

Foto: ANWAR MUSTAFA / Afp

– Lav levestandard er årsaken

– Dette er et samfunnsproblem, snarere enn et fengselsproblem, sier forsker Franck Orban i Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS. Han arbeider med en rapport som forebygging av radikalisering i fengsler i Europa og resten av verden.

– Så lenge levestandarden er lav, så vil du alltid ha en stor grad av frustrasjon i befolkningen, slik at de er villige til å gjøre opprør mot systemet i påvente av noe bedre, forklarer han.

I Indonesia lever mer enn 100 millioner mennesker i fattigdom.

Bruker familiene som middel

Orban trekker fram det indonesiske politiets arbeid som et godt eksempel på å hindre økt radikalisering.

– De tar utgangspunkt i de sosioøkonomiske forholdene, og har startet sitt eget avradikaliseringsprogram, sier forskeren.

Franck Orban

- Uten penger og jobb vil radikaliseringen fortsette, sier forsker Franck Orban.

Foto: Privat

Han forteller at politiet allierer seg med de fengsledes familier og tilbyr dem en rekke materielle goder som penger, jobb og liknende dersom den den innsatte går med på å avstå fra vold. Dermed utsettes den fengslede for et press fra familien.

– Det har vært en suksess, men det er utrolig ressurskrevende, så det begrenser seg selv, sier Orban.

Plukker ut prestisjeledere i fengsel

Forskeren forteller også om en annen strategi, som kan forhindre at flere radikaliseres i fengslet.

Det dreier seg om å plukke ut de radikale lederne med mest prestisje i fengselet og tilby dem snarlig løslatelse og bedre soningsvilkår dersom de hopper av.

– Målet er at dette igjen vil føre til at andre mer sårbare innsatte ikke blir utsatt for åndelig påvirkning og indoktrinering, forteller Orban.


SISTE NYTT

Siste nytt