Disse ble syke av kvikksølv

Fem år etter at Brennpunkt laget programmet om "Kvikksølvjentene" har tannlegeassistenter fått diagnosen kvikksølvforgiftet. I denne artikkelen har vi samlet 17 historier om hvordan de arbeidet, sykdommer, utredninger og møtet med NAV.

Amalgam varmes opp
Foto: NRK

Da Brennpunkt laget programmet ”Kvikksølvjentene” i 2005, ble vi nedringt av fortvilte tannlegeassistenter. De forsto for første gang hvorfor de var syke. Med kvinnenes samtykke noterte vi den gang ned navn og sykdomshistorie.

Historien bak kveldens Brennpunktdokumentar

I år ønsket vi å finne ut hva som har skjedd med dem de siste fem årene. Vi tok kontakt med dem som ringte oss i 2005, og i tillegg har fagforeningene Parat og Fagforbundet tatt kontakt med sine medlemmer. Totalt har over 450 tannlegeassistenter blitt kontaktet. 183 av dem har svart oss.

I samtaler med Brennpunkt har mange av dem fortalt sin historie. Om hvordan de arbeidet, hvordan de ble syke og hvordan sykdommen utviklet seg. De forteller også om utredninger, legebesøk og møtet med NAV.

Her er deres historier:

(Saken fortsetter under)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hva er yrkessykdom, og hvordan få den godkjent?

Dersom du mener du er blitt syk av arbeidet ditt, kan du søke NAV om å få godkjent sykdommen som en yrkessykdom.

Det vanlige er at du da blir henvist til et arbeidsmedisinsk senter. I Norge finnes det seks slike sentre, i Bergen, Trondheim, Tromsø, Skien og to i Oslo.

Her kartlegger de hvordan du jobbet, når du ble syk, hvilken eksponering du har vært utsatt for og hvilke skader det kan gi. De som jobber her er eksperter på sykdommer som har oppstått i arbeidslivet. De gjør grundige utredninger av pasienten, ofte over flere dager. Utredningen blir sendt til det lokale NAV-kontoret som fatter et vedtak.

Er vedtaket nei, er saken avslått.
Er vedtaket derimot ja ved det lokale NAV-kontoret, blir saken sendt videre til NAVs sentrale yrkessykdomskontor i Oslo, for en ny vurdering.

Du må altså ha to ja i NAV, for å få innvilget saken din.

Hvor mange er skadet?

Totalt er det gjort 364 utredninger av tannhelsepersonell ved de arbeidsmedisinske sentrene.

I perioden 2006-2008 endte kun 6 % av utredningene med en positiv konklusjon, mens i 2009 var dette mer enn fordoblet til 14 %. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som har samlet inn tallene, vet ikke årsaken til denne økningen.

Arbeidsmedisinerne har konkludert med at det i 42 av utredningene er sammenheng mellom kvikksølveksponeringen og sykdommen til kvinnene.