NRK Meny
Normal

Åse Jorunn Hammer (75)

”Jeg skjelver sånn at jeg har fått spesialbestikk, for at jeg skal klare å spise alene. Muligheten min for å leve et normalt sosialt liv er ødelagt.”

Kvinnesilhuett

ARBEID

Tannlegeassistent fra 1952-2001, avbrutt av to barnefødsler.

Åse Jorunn Hammer begynte å jobbe som 17-åring, og varmet opp kobberamalgam over åpen flamme de første tre årene. Resten av sitt yrkesliv håndterte hun kvikksølv hver eneste dag, hun veide opp, blandet og knadde kvikksølv rett i hånden.

Tannlegekontorene hun arbeidet ved hadde ikke ventilasjon, og det var ingen verne- eller beskyttelsestiltak. Den ene klinikken hadde teppe på gulvet, noe som gjorde det umulig å fjerne kvikksølvsøl fra gulvet. Det ble liggende å dampe i teppet.

Arbeidstilsynet har hun i de 40 årene hun jobbet aldri sett. Det har ifølge henne aldri vært ført tilsyn med hennes arbeidsplass.

SYKDOM

Etter kort tid i jobb får Åse Jorunn Hammer kraftige hodepiner og hun blir trøtt og uopplagt.

Sykdommen utvikler seg med stikking og prikking i armer og ben, smerter i hele kroppen, konsentrasjonsproblemer, lungeproblemer, hodet rister og hun klarer ikke holde det i ro. Hun får problemer med å snakke, hun må fjerne livmoren, og til slutt får hun skjelvinger i hele kroppen som er så kraftige at hun må slutte i jobb.

Ved Rikshospitalet blir Hammer i 1991 operert i hjernen, i et forsøk på å stanse skjelvingene. De blir bedre i en periode, men er nå igjen så ille at hun er bortimot pleietrengende. Hun venter nå på en utredning og eventuelt ny operasjon på Rikshospitalet.

”Jeg har fått et stempel med signaturen min på, for jeg klarer ikke lenger skrive.”

Åse Jorunn Hammer ble uføretrygdet i en alder av 54 år, og er i dag minstepensjonist.

UTREDNINGER OG NAV

Hammer blir utredet for kvikksølvskade ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)og konklusjonen derfra viser at kvikksølvet kan ha spilt en rolle for hennes sykdom.

”Da tremor er et typisk funn ved kvikksølveksponering, er det sannsynlig at hennes kvikksølveksponering kan ha hatt innflytelse på hennes sykdom.”

Hammer søker NAV om yrkessykdomserstatning i september 2008 og får avslag i april 2010. Hun skrev og sendte anke samme dag hun fikk avslaget.

Hun har nå fått brev fra NAV om at anken vil ta rundt åtte måneder å behandle.