– Ekstrem fattigdom kan utryddes

Utviklingen går i riktig retning, mener Erik Solheim. Andelen ekstremt fattige i verden er halvert, men fortsatt lever hver syvende verdensborger for under ti kroner dagen.

Fattigdom i Afrika

I Afrika sør for Sahara lever fremdeles nesten halvparten av befolkningen i ekstrem fattigdom.

Foto: Rebecca Blackwell / Ap

En vanlig dag trekker vi her i Norge kanskje kortet for 300 kroner i en butikk der vi bor. I handleposen ligger «det aller nødvendigste»: middag, brød, melk og litt annet som må til.

For store deler av verdens befolkning er virkeligheten en helt annen.

Fattigdom i FN-sammenheng er en type nød det er lenge siden vi har sett i land som Norge. Det handler rett og slett om overlevelse. Tall fra FN viser at rundt en milliard mennesker lever i det som blir betegnet som ekstrem fattigdom. Den magiske grensa er satt ved det du får kjøpt for 1,25 dollar i USA.

Rundt en tier. Hver syvende verdensborger har ikke en gang såpass å leve av.

Erik Solheim i London under møte om Somalia

– Ekstrem fattigdom kan utryddes, mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim.

Foto: Gry Blekastad Almaas / NRK

– Fattigdom er ikke uunngåelig. For første gang i historien ser vi nå at det er mulig å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden, sier tidligere utviklingsminster Erik Solheim til NRK.no.

Ekstrem framgang i Kina

FNs tusenårsmål om å halvere ekstrem fattigdom i verden før 2015 ble nådd to år før tiden. Men FNs tiltak kan ikke ta så mye av æren for det.

VIDEO: Enige om å utrydde fattigdom

Fra Urix 13.09.2010.

Video: FNs tusenårsmål har som mål å halvere ekstrem fattigdom innen 2015.

For det er først og fremst den enorme veksten i Kina og Sørøst-Asia som utgjør den store forskjellen.

I Kina var det 60 prosent fattige for tjue år siden. Nå er tallet rundt 10 prosent.

– Målet er nådd samlet sett, men situasjonen er fortsatt alvorlig. Spesielt i Afrika sør for Sahara, der en urovekkende stor andel lever i absolutt fattigdom, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Urfjell i FN-sambandet til NRK.no.

Andel fattige i ulike regioner

Vekst i Asia har gitt tusenårsmålet sjumilsstøvler.

Kommer ikke fattige afrikanere til gode

Sør for Sahara lever nesten halvparten av innbyggerne i ekstrem fattigdom.

– Det skyldes ikke mangel på økonomisk vekst, for det er stor økonomisk framgang i Afrika. Men veksten kommer ikke de fattige til gode, sier Urfjell.

Han ser en tydelig tendens til at nettopp fordeling blir et sentralt tema når FN nå skal sette seg nye mål for å redusere fattigdommen.

– Det er åpenbart at afrikanske ledere har vært mindre opptatt av fordeling enn det vi har sett i mange andre land, fortsetter han.

Sparer på bistandsbudsjettet

Torbjørn Urfjell

Torbjørn Urfjell er kommunikasjonssjef i FN-sambandet.

Foto: FN-sambandet

Finanskrisen har ført til at flere land har redusert bistanden til utviklingsland i senere tid.

– Hvorfor tror dere det vil påvirke fattigdomsbekjempelsen?

– Bistand er bare én av metodene som skal til. Til syvende og sist handler det om politikken i hvert enkelt land, sier Urfjell.

– Men det er viktig å huske på at bistand også kan brukes til for eksempel å sette fattige land i stand til å inndrive skatt fra utenlandske selskaper som henter ut naturressurser. Det er ikke alt som kan løses med politiske vedtak i hvert enkelt land, utdyper han.

– Mangel på vilje

Erik Solheim tror nøkkelen til å utrydde fattigdom ligger i en kombinasjon av bistand fra rike land, mer handel og en omfordeling av verdens goder.

– Opp gjennom historien har det vist seg å være en universaloppskrift som alltid har fungert. Det er fred, en velfungerende stat som kan gi stabilitet og en rimelig fordeling av velstand og et næringsliv som kan sysselsette befolkningen og skape investeringer, sier han.

Han tror det største hinderet ligger i mangelen på vilje til å gjøre de nødvendige grepene som må til for å utrydde fattigdom.

– Utviklingen går i riktig retning, og viljen er nok til en viss grad til stede. Men det må nok dessverre mobiliseres en mye større politisk vilje hvis vi skal klare å nå dette målet, avslutter han.

Andel ekstremt fattige 2011

Selv om det fortsatt lever FLERE ekstremt fattige i Asia enn noe annet sted, er ANDELEN fattige aller størst i Afrika.

Foto: Verdensbanken