Hopp til innhold

- Barna velger mor

Mange foreldre slåss om hvor barna skal bo etter samlivsbrudd. – Men når barna får velge selv, velger de oftest å bo hos mor, sier den erfarne mekleren Trine Eikrem ved Familievernkontoret Enerhaugen.

Delt omsorg

Delt omsorg eller bosted hos mor eller far? Den erfarne mekleren Trine Eikrem har erfart at barn oftest velger mor.

Foto: Kleve-Ruud, Luca / Samfoto

Alle foreldre som vil avslutte et samliv må møte til en obligatorisk meklingstime på et familievernkontor. Meklerne på disse kontorene får nærkontakt med par som er er i ferd med å gå fra hverandre.

– Mange barn som er så unge som seks år kan være veldig bestemte på hvilken ordning de vil ha. Og mange av dem sier at de ikke lenger ønsker å bo 50-50 hos mor og far. De synes det er så slitsomt å flytte hele tiden. Min erfaring er at de aller fleste da ønsker å bo mest hos mor, sier Trine Eikrem.

Best hos mor

Eikrem 4

Trine Eikrem sier at barn synes det er er slitsomt å ha to hjem.

Foto: Knutsen, Marius / VG

Da Forskningsinstituttet SINTEF skulle undersøke den norske meklingsordningen, fant de ut at mange meklere deler Eikrems observasjoner. De mener at det beste for barnet oppnås oftere der det er avtale om fast bosted hos mor. Spesielt gjelder dette for små barn under to år.

I rapporten peker SINTEF på at det er forsket lite på hvordan delt bosted virker på små barn i Norge. På eldre barn finnes det mer data.

Seniorforsker Gry Mette D. Haugen ved NTNU Samfunnsforskning har studert skilsmissebarn fra ni år og oppover. Hun sier at det ikke er bostedssystemet som er problemet – men hvordan foreldrene håndterer samlivsbruddet.

Forstår de ikke at de ødelegger barndommen deres?

Trine Eikrem, leder ved familievernkontor

– Det kan fungere kjempefint med delt bosted dersom konfliktnivået mellom foreldrene er lavt og de ikke bor så langt fra hverandre. Og motsatt – om foreldrene har en hard konflikt og barna må reise langt for å bo hos dem, kan delt bosted være en veldig dårlig løsning, sier hun.

Haugen mener at den aller beste løsningen er at barna fortsetter å bo i familiehjemmet, og at det er foreldrene som flytter til og fra annenhver uke.

– Men det er vanskelig å få til, både praktisk og økonomisk. Det aller viktigste er at foreldrene ikke overfører sin konflikt på barna, sier hun.

– Ødelegger barndommen

Boksing 1

Foreldre slåss om omsorg og samvær med barna. Tegningen er laget av skoleelever.

Men det gjør de ofte. Trine Eikrem er skremt over hvordan mange foreldre lar kampen dem imellom gå ut over barna.

– Jeg opplever foreldre som går til rettsak når de er uenige om én dags samvær med barna i uka. Forstår de ikke at de ødelegger barndommen deres?

– Foreldrene som sitter hos oss er som regel fornuftige, ordentlige mennesker, men mange klarer ikke å si at nok er nok. Bitterheten bare tar over. Ofte føler de så mye selv at de ikke ser hvordan barna har det. De kan være så langt inn i konflikten, og så fokusert på hva de selv skal si, at de ikke er til stede for barna, sier hun.

I en kronikk publisert på NRK Ytring i dag tar psykologiprofessor Frode Thuen til orde for at delt omsorg bør innføres som styrende prinsipp ved brudd mellom foreldre.