Hopp til innhold

Politimann dømt for slagene i Kongsberg

Politimannen som var tiltalt for vold og overdrevet maktbruk er dømt til 120 dagers fengsel. – Han er svært skuffet, og vil kjempe videre i Høyesterett, sier advokaten.

Politimann tiltalt etter vold i Kongsberg.

Gjentatte ganger, over flere minutter, slo politimannen Kevin Simensen i bakhodet.

Borgarting lagmannsrett behandlet i starten av april saken hvor en politimann var tiltalt for vold og overdrevet maktbruk, etter at han ble frikjent i tingretten i fjor.

Aktor Marit Oliver Storeng la ned en påstand om 60 dagers ubetinget fengsel, mens forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse i sin sluttprosedyre.

Straffen ble dobbelt så streng, og på 120 dager, da han ble dømt for grove kroppskrenkelser og tjenestefeil.

– Han er selvfølgelig svært skuffet over dommen, og mente frifinnelsen i tingretten var korrekt. Han er klar på at maktanvendelsen var innenfor det lovlige, og er derfor klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang til NRK.

Hun var politimannens forsvarer i retten, sammen med Elden.

– Han har hatt livet sitt på vent i halvannet år, og nå vil det fortsette, sier Reisvang.

Aktor Marit Oliver Storeng sier det er lite sammenliknbar rettspraksis på området, og er derfor ikke overrasket over at dommen ble strengere enn påstanden hennes.

– Overordnet sett er vi fornøyd med at lagmannsrettens flertall er enig med oss i at dette dreier seg om straffbar bruk av makt, sier hun til NRK.

Olav Rønneberg, NRKs krimkommentator

Ble ikke sett på som nødverge

I dommen står det at politimannen ikke hadde grunnlag for å legge fornærmede Kevin Simensen i bakken, og at han burde prøvd mildere metoder før dette. Dette ble derimot ikke sett på som en straffbar handling.

Det var en oktobernatt for halvannet år siden politimannen endte opp med å slå Simensen gjentatte ganger i bakhodet ved en bensinstasjon i Kongsberg.

Politimannen sa i retten av han fryktet en amper stemning skulle eskalere til voldsommere bråk, og tok tak i armen til Simensen for å prate med ham. Simensen dro til seg armen, og politimannen forsøkte å ta kontroll ved å legge ham i bakken.

Deretter slo han Simensen gjentatte ganger i hodet. Og det er slagene på bakken politimannen er dømt for.

Retten var splittet, og to av meddommerne utgjorde mindretallet som mente tiltaltes maktbruk ikke var straffbar.

– Dette har vært et stressmoment hver dag i halvannet år, så det er en utrolig stor lettelse å bli trodd, sier Simensen til NRK.

«Etter flertallets syn gikk tiltaltes fjorten harde knyttneveslag mot Simensens hode og nakke, bare sekunder etter nedleggelsen, klart ut over det som kan anses som lovlig bruk av makt etter politiloven.»

«Flertallet kan heller ikke se at slagene kan anses som lovlige nødvergehandlinger.»

Politiets maktpyramide

I dommen vises det til politiet maktpyramide, og retten mener domfelte for raskt grep til nest øverste nivå.

– Begrenset motstand

Politimannen sa i retten at Simensen gjorde så kraftig motstand at han fryktet for egen og kollegenes sikkerhet.

«Da tiltalte slo det første av de første åtte slagene, hadde det imidlertid bare gått seks sekunder fra nedleggelsen, og samtlige fjorten slag ble slått innenfor et tidsrom på ti sekunder. Det var derfor, objektivt sett, svært begrenset hvor mye motstand Simensen rakk å gjøre før tiltalte slo – og mens tiltalte slo.»

I retten fortalte Simensen at han kjempet imot fordi han var redd for å bli alvorlig skadd.

Det var konfrontasjoner flere steder på bensinstasjoner, og bråket varte i mange minutter. Omsider fikk politimannen og kollegene kontroll på Simensen og påført ham håndjern.

I dommen står det at tiltalte ikke dømmes for brukt av pepperspray og batongslag mot Simensen.

Flertallet landet på at tiltalte er skyldig i straffbar, grov kroppskrenkelse også mot Simensens kamerat, Kristian Pablo Teigen. I dommen står det at tiltalte slo Teigen to ganger i låret med en batong samtidig som fornærmede rygget bakover.

Retten mener dette ikke var nødvendig, forsvarlig eller forholdsmessig maktbruk.

Også dette ble av flertallet karakterisert som en grov kroppskrenkelse.

Politisaken Kongsberg. Politimannens forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang

Politimannens forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang ba om full frifinnelse.

Foto: Caroline Utti / NRK

Bekymret for politikolleger

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å idømme en så streng reaksjon i denne saken, skulle man finne at handlingene ikke var lovlige. Men når det er sagt mener vi tiltaltes handlinger, med den massive motstanden, og det angrepet han sto under, var på en sånn måte at den var lovlig, sier forsvarer Reisvang.

Les også Ble slått i hodet av politimann: – Hukommelsen begynner å bli litt dårlig

Politisaken Kongsberg, ankebehandling i Borgarting lagmannsrett
Kevin Simensen og Kristian Teigen

Hun forteller at politimannen nå er bekymret for sikkerheten til sine kolleger.

– Min klient er svært bekymret for hvordan denne dommen vil få effekt i samfunnet, med tanke på hvordan operative polititjenestemenn i risikosituasjoner må kalkulere risikoen for egen straffeforfølgelse, hvis de tar grep og bestemmer seg for å bruke maktanvendelse.

Marit Oliver Storeng, Spesialenheten for politisaker

Aktor Marit Oliver Storeng la ned en påstand om 60 dagers ubetinget fengsel. Straffen ble dobbelt så streng

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Aktor Marit Oliver Storeng har ingen kommentar til at forsvarerne sier dommen vil bli anket. Hun skal nå sette seg ordentlig inn i dommen.

– Det er den omfattende bruken av slag som hele veien har vært bærende for vårt syn på saken, og lagmannsrettens flertall deler vårt syn på det, sier hun.

Politisaken Kongsberg, ankebehandling i Borgarting lagmannsrett
Kevin Simensen

Kevin Simensen, og medfornærmede Kristian Teigen, ble tilkjent oppreisningserstatning på 30.000 kroner og 15.000 kroner. 

Foto: Caroline Utti / NRK

Kevin Simensen forteller at det var tøft å være tilbake i retten, men at han nå mest av alt er lettet.

– Det var en belastning å se ham på nytt, høre alle forklaringene og bli dratt tilbake til det som skjedde, med lydopptak og video, sier Simensen.

Kevin Simensen, og medfornærmede Kristian Teigen, ble tilkjent oppreisningserstatning på henholdsvis 30.000 kroner og 15.000 kroner.

Les også Møttes noen timer før politislagsmålet: – En arrogant kongeadferd

Politimann tiltalt for vold i Kongsberg

En ansatt i NRK er meddommer i denne rettssaken. Hun har ingen rolle i dekningen av saken.