Hopp til innhold

Jordbærbonde har gitt opp å få hjelp fra Nav

Jordbærbonde Simen Myhrene skulle få hjelp av Nav til å finne sesongarbeidere, men fikk ikke noe ut av samarbeidet. Norges Bondelag mener Nav ikke forstår alvoret i situasjonen.

Jordbærbonde Simen Myhrene i Lier

Jordbærbonde Simen Myhrene sier det har vært vanskelig å finne kvalifiserte og motiverte jordbærplukkere.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi forstod etterhvert at det å jobbe med Nav-systemet var ekstremt ressurskrevende for oss. Veldig mange involverte og lite konkrete arbeidssøkere. Så vi hoppet av det.

Det sier jordbærbonde Simen Myhrene.

Han er midt i den mest hektiske perioden som jordbærbonde. På gården hans i Sylling begynner bærene å bli røde og modne og skal plukkes.

Vanligvis har de hatt en gjeng med arbeidere fra Vietnam hvert år. I år kommer ikke de på grunn av pandemien og innreisereglene.

– I det tilfellet her har vi opplevd at ledelsen i Nav har gått veldig høyt ut på banen og sagt at vi bærdyrkere må søke arbeidskraft hos dem, og at de har ledige folk. Men opplevelsen er noe helt annet, sier Myhrene.

Han opplever at når de har tatt kontakt med Nav, har det vært vanskelig å få tak i de personene som Nav mener er ledige.

Jordbærplukking

Norsk ungdom i jordbæråkeren har blitt et sjeldent syn. Men i år har mange bønder sett seg nødt til å ansette andre enn de erfarne sesongarbeiderne.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Få var kvalifiserte eller motiverte

Bak seg har han lagt uker med intens leting etter nok arbeidere til å plukke.

Tidligere i år gikk Nav ut og sa at de har 4000 arbeidssøkende som kan jobbe med å plante og plukke bær og grønnsaker. Men når de kommer til intervju og prøvejobbing ute på gårdene, viser det seg at mange av dem ikke er kvalifisert, og noen er ikke motivert.

– For det første er det arbeidstyper som de arbeidsledige ikke er vant til å stå i. Altså fysisk krevende arbeid. Og lønnsevnen i den produksjonen vi har er også ganske dårlig, så mange havner med like bra lønn på dagpenger, sier Myhrene.

Simen Myhrene er jordbærbonde

Jordbærbonde Simen Myhrene mener han har fått lite ut av samarbeidet med Nav.

Foto: Azad Razaei / NRK

Hos Nav innrømmer man at det har vært vanskelig.

– Først vil jeg si at vi har hatt veldig stor forståelse for at næringen er i vanskelig situasjon, sier leder for Nav i Lier, Jan Kåre Melsæther, før han fortsetter:

Leder for NAV i Lier, Jan Kåre Melsæther

Leder for Nav i Lier, Jan Kåre Melsæther.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

– Men vi erkjenner jo også at mange av oppgavene næringen har, trenger kvalifiserte personer og trenger opplæring for å utføre de oppgavene.

Bondelaget mener Nav ikke forstår alvoret

– Bøndene sliter vel egentlig med å få Nav til å forstå alvoret i situasjonen, sier nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen, før han legger til:

– Selv om du er arbeidsledig, eller om du har lyst til å ha en jobb i landbruket, er det ikke dermed sagt at du er kvalifisert.

Egil Hoen

Egil Christopher Hoen er 1. nestleder i Norges Bondelag.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hoen sier at på lik linje med mange andre yrker i Norge kreves det kompetanse, og ikke minst motivasjon og fysikk til å takle de arbeidsoppgavene bønder gjør hver dag.

– Det er stor forskjell på det å være arbeidsledig og det være kvalifisert til å gjøre en jobb, understreker Hoen.

Større gap mellom arbeidssøkende og ledige jobber

Hos Nav i Lier forteller Jan Kåre Melsæther at de opplever at det i dagens marked har blitt et større gap mellom kvalifikasjonene til de arbeidssøkende og behovet som etterspørres.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Vi kunne startet tidligere i fellesskap i fjor for å se på risikoen for at dette kom til å skje. Vi vet jo at det er andre steder i landet som har brukt lang tid og mye ressurser på å forberede seg, forklarer Melsæther.

jordbær

Antallet jordbærbønder har gått kraftig ned de siste 20 årene. Norges Bondelag mener nordmenn må venne seg til høyere jordbærpriser i fremtiden.

Foto: Mette Vollan / NRK